Harmonogram Aktywni-Pozytywni

Utworzono: 17-03-2014

 

          

 

HARMONOGRAM

PROJEKTU AKTYWNI-POZYTYWNI 2014

 

14 marca 2014r. – Spotkanie informacyjne/ publikacja regulaminu

20  marca 2014r.godz. 12:00 – Warsztaty z pisania i zarządzania projektami w Cewicach

20  marca 2014r. godz. 16:00 – Warsztaty z pisania i zarządzania projektami w Lęborku

25 marca 2014r. godz.16:00 – Warsztaty z pisania i zarządzania projektami w Nowej Wsi Lęb.

31 marca - 6 kwietnia 2014r. – I nabór wniosków na finansowanie inicjatyw młodzieżowych/ nieobowiązkowe konsultacje wniosków

7-9 kwietnia 2014r. –  I ocena wniosków

Ogłoszenie wyników oceny wniosków nastąpi po pracach komisji konkursowych  

10-15 kwietnia 2014r. – W godzinach 9:00-16:00 odbiór grantów/ podpisywanie umów

10.04-29.05.2014r. – Realizacja projektów młodzieżowych 

10.04.-29.05.2014r. – Dodatkowe warsztaty dla grup projektowych

 

 
Projekt współfinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Lęborku, Gminy Cewice,
Gminy Nowa Wieś Lęborska oraz środków Regionalnego Centrum Młodzieży i Stowarzyszenia EDUQ