Informacja dotycząca zapytania ofertowego

Utworzono: 04-06-2018

Informacja o wyniku postępowania odnośnie ZAPYTANIA OFERTOWEGO  na wybór wykonawcy projektu technologicznego lokalu przy ul. Staromiejskiej 7a  w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  na lata 2014-2020