KOMUNIKAT KIEROWNIKA CIS!!!

Utworzono: 10-04-2020

W związku z poleceniem Wojewody Pomorskiego z dnia 10 kwietnia 2020r., który na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, polecił czasowe zawieszenie działalności Centrów Integracji Społecznej w terminie od 11 kwietnia do dnia 24 kwietnia 2020r.

https://www.gdansk.uw.gov.pl/attachments/article/9/Polecenie-Wojewody-Pomorskiego-z-dnia-10.-kwietnia-2020.pdf