Konkurs MINI GRANTY dla Wolontariuszy Stowarzyszenia EDUQ

Utworzono: 19-11-2023

Stowarzyszenie EDUQ   rozpoczyna nabór zgłoszeń na inicjatywy wolontariackie pod nazwą MINI GRANTY w ramach realizacji projektu pn: „Postaw na WOLONTARIAT !”.

Celem akcji jest wyłonienie  minimum 4  autorskich projektów realizowanych przez wolontariuszy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych oraz wzmacnianie inicjatyw wolontariackich.

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA to:   od 500 zł  do 1500 zł na  MINI GRANT! 

Wnioski należy składać od 20 listopada do 26 listopada br. do godz. 16:00.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE AKCJI?

  • zespoły wolontariuszy Stowarzyszenia EDUQ złożone z co najmniej dwóch osób, w tym pełnoletniego opiekuna projektu odpowiedzialnego za MINI GRANT, którzy poszukują możliwości sfinansowania nowatorskich działań grup wolontariackich oraz realizacji własnej aktywności wolontariackiej

  • aby wziąć udział w konkursie każdy uczestnik musi  zarejestrować się w Systemie Obsługi Wolontariatu (pomoc w tym zakresie świadczy Koordynator Wolontariatu -  Alicja Krzyżanowska  @ alicja.krzyzanowska@eduqlebork.pl                      tel 512 704 876 )

NA JAKIE DZIAŁANIA MOŻNA POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?

  • wsparcie działań na rzecz wybranych przez siebie środowisk, celów, grup społecznych

GDZIE NALEŻY SKŁADAĆ ZGŁOSZENIA?

Wnioski konkursowe należy składać drogą elektroniczną na adres: alicja.krzyzanowska@eduqlebork.pl lub papierową – w siedzibie Stowarzyszenia EDUQ , który znajduje się w budynku PCPR III piętro , pokój 305 ,ul. Okrzei 15 , 84- 300 Lębork ,  w tytule wiadomości wpisując „Mini - granty”. 

DO KIEDY PRZYJMOWANE SĄ ZGŁOSZENIA?

Zgłoszenia w formie wypełnionego formularza należy przesłać do dnia 26.11.2023 roku. do godz. 16:00 

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 27.11.2023 r.  
Formularz zgłoszeniowy nie wymaga złożenia podpisu przez członków grupy.

REALIZACJA PROJEKTÓW :

  planowane działania mogą być realizowane w okresie  od 28.11.2023r. do 22.12.2023r.

CO NALEŻY ZROBIĆ ?

  • zarejestrować się w Systemie Obsługi Wolontariatu (pomoc w tym zakresie świadczy Koordynator Wolontariatu -  Alicja Krzyżanowska  @ alicja.krzyzanowska@eduqlebork.pl , tel 512 704 876 )

  • zapoznać się z załączonym Regulaminem konkursu „Mini - granty na inicjatywy wolontariuszy” 

  • wypełnić wniosek konkursowy 

  • konsultować wszelkie wątpliwości i pomysły z Koordynator Wolontariatu, 

  • wypełniony wniosek konkursowy wysłać na e mail : alicja.krzyzanowska@eduqlebork.pl  lub  dostarczyć wersje papierową w siedzibie Stowarzyszenia EDUQ , który znajduje się w budynku PCPR III piętro , pokój 305 ,ul. Okrzei 15 , 84- 300 Lębork ,  w tytule wiadomości wpisując „Mini - granty”.  

 

 

,,Konkurs jest sfinansowany ze środków Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030. ''

 

 

1. Minigranty_WOW_wniosek-konkursowy Pobierz

2. Minigranty_WOW_sprawozdanie-z-projektu-wolontariackiego Pobierz

 3. Minigranty_WOW_deklaracja-Lidera-Projektu Pobierz

4. Minigranty_WOW_karta_kryteriow_oceny_projektu Pobierz

5. Minigranty_WOW_regulamin Pobierz