Odwołanie Walnego Zebrania Członków !!!

Utworzono: 26-03-2020

 Drodzy członkowie Stowarzyszenia EDUQ!

W związku z panującą pandemią Walne Zebranie Członków zaplanowane na 30.03.2020 r zostaje odwołane.
 
Nowy termin spotkania zostanie wyznaczony jak tylko będziemy mogli się spotkać.
 
Z serdecznymi pozdrawieniami,
Alina Fegler-Kotkiewicz