Podsumowanie warsztatów

Utworzono: 31-10-2013

Stowarzyszenie EDUQ zrealizowało projekt „Piwo to też alkohol” współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego oraz Stowarzyszenia EDUQ.  W ramach przedsięwzięcia przeprowadzony został cykl zajęć szkoleniowych w 6 świetlicach środowiskowo-wychowawczych w subregionie: Główczyce, Nawcz, Garczegorze, Choczewo, Leśnice, Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 1w Lęborku.

W sumie działaniami objętych zostało ponad 120 młodych ludzi.

W ramach projektu dzieci i młodzież, wzięły udział w warsztatach na temat szkodliwości spożywania alkoholu:

 

 

 

 

 

 

konkursie na najlepszą antyreklamę substancji uzależniających:

 

 

 

wszyscy uczestnicy wzieli udział w warsztatach z udzielania I pomocy przedmedycznej:

 

 

Dziękujemy wszystkim za udział w projekcie!!

Podsumowanie warsztatów grafika