Pomorskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2023. Potencjał 4 pokoleń

Utworzono: 15-11-2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomorskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2023.
Potencjał 4 pokoleń.

W dniach 4-5 grudnia w hotelu Victoria w Bolszewie odbędzie się
kolejny zjazd przedstawicieli 3.sektora w ramach Pomorskiego Forum
Inicjatyw Pozarządowych (PFIP). Jednym z organizatorów wydarzenia
jest Pomorska Sieć Organizacji Pozarządowych, której nasza organizacja
jest członkiem.
Tematyka tegorocznego spotkania została zaplanowana wokół zagadnienia
zmiany pokoleniowej i sukcesji w organizacjach pozarządowych. Program,
składający się z paneli i warsztatów, przybliży kwestię funkcjonowania
poszczególnych generacji w NGO oraz możliwości wykorzystania tego potencjału
w budowaniu silnego trzeciego sektora.
“Tegoroczne Forum jest kontynuacją tematów, które były poruszane w 2022, czyli
kwestii harmonijnego rozwoju sektora pozarządowego na filarach stabilności,
przyszłości i współpracy. Nie będzie dalszego kształtowania tożsamości NGO bez
wykorzystania potencjału wszystkich pokoleń zaangażowanych w budowanie
społeczeństwa obywatelskiego. Szczególnie tego najmłodszego. Dlatego też (jeśli
dobrze się przyjrzycie) w logotypie PFIPu 2023 pojawiły się dodatkowe, młodsze
skrzydełka.” - podkreśla Tomasz Keler, prezes Pomorskiej Sieci Centrów
Organizacji Pozarządowych
Więcej o PFIP 2023 na platformie ngo.pl

 

SZCZEGÓŁOWY PLAN WYDARZENIA : https://tiny.pl/c463r

Rejestracja uczestnictwa
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny po wcześniejszym przejściu procesu
zgłoszenia, jednak organizatorzy pobierać będą opłatę rezerwacyjną w wysokości
50 zł od każdego uczestnika korzystającego z pełnej infrastruktury obiektu tj.
noclegu i wyżywienia. Z opłat zwolnieni są prelegenci, trenerzy prowadzący
warsztaty i goście specjalni. Zapisy przyjmowane są przez formularz:
https://forms.gle/ZfSy8ziiTiBKsrPe7. Z uwagi na duże zainteresowanie oraz
ograniczoną liczbę miejsc, organizatorzy zastrzegają sobie możliwość selekcji
uczestników. Informacja o zakwalifikowaniu się do udziału będzie przekazana
mailowo i telefonicznie do dnia 20.11.23r.

Organizatorami są Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych,
Pomorska Rada Organizacji Pozarządowych oraz Fundacja “Dla Was”.
Partnerem wydarzenia są Fundacja RC i Centrum Zrównoważonego
Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.
Patronat Medialny: Zawsze Pomorze, Radio Kaszebe oraz NGO.pl
Finansowanie
Projekt „Pozarządowi eksperci ds. stanowienia prawa” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacji Rozwój na lata
2014-2020.
Gala Wolontariatu sfinansowana ze środków otrzymanych od Województwa Pomorskiego w ramach
projektu pt. "Wolontariat wczoraj i dziś!"
Szkolenie dla koordynatorów wolontariatu jest sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności -
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Korpusu Solidarności - Rządowego Programu
Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030.
Fundusz Akumulator Społeczny sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030
Zadanie sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033. Program pod
patronatem pełnomocnika rządu ds. polityki młodzieżowej.
Projekt " Naprawdę nie masz wpływu? Ku stabilizacji zatrudnienia w organizacjach pozarządowych"
realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię,
Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Pomorskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2023. Potencjał 4 pokoleń grafika