Projekt zrealizowany w ramach Aktywni-Pozytywni

Utworzono: 22-12-2014

Jednym z projektów realizowanym przez grupę w ramach projektu "Aktywni-Pozytywni" była inicjatywa pt. Magia czarnego teatru.

 

Poniżej znajduje się opis realizacji projektu przez grupę inicjatywną:

Głównym celem projektu było wypromowanie nowej formy wyrazu artystycznego tj.  czarnego teatru  poprzez przygotowanie spektaklu. Ponadto realizacja projektu miała za zadanie zintegrowanie grupy teatralnej poprzez twórcze działanie oraz rozwinięcie jej aktywności. Wszystkie założenia zostały zrealizowane. W ramach przygotowań zorganizowano warsztaty z czarnego teatru, odbyto szereg prób oraz wykonano potrzebne rekwizyty. W powyższe działania włączyły się wszystkie osoby należące do grupy teatralnej „TWIX”. Za realizację poszczególnych zadań odpowiedzialne były uprzednio wytypowane osoby
z grupy.

W poniedziałek 08.12.2014, na scenie w „Smoczej Jamie” w Miejskiej Bibliotece Publicznej, grupa teatralna „TWIX” przedstawiła spektakl pt. „Śnieżne Show”. Na widowni zasiadły zaproszeni uprzednio widzowie: dzieci z przedszkola Nr 6 w Lęborku, uczniowie SJSP LTO oraz podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Lęborku. Kilka dni wcześniej, 5 grudnia br., grupa wystawiła ten sam spektakl przy okazji bibliotecznych „Mikołajek”. Widownię stanowili czytelnicy biblioteki (dzieci i dorośli) biorący udział w wydarzeniu. Przedstawienie, wystawione w obu terminach, wzbudziło wiele pozytywnych emocji oraz stało się  inspiracją dla widzów do poznawania innych, mniej znanych form wyrazu artystycznego. Przez swój wyjątkowy (magiczny) charakter, grę plastyki, muzyki i ruchu, czarny teatr okazał się bardzo atrakcyjną formą przekazu, jak się okazało nie tylko dla dzieci, ale również dla dorosłych.