Przedsiębiorczość z ludzką twarzą

Utworzono: 01-08-2013

                        

 

Przedsiębiorczość z ludzką twarzą

- program edukacyjny z zakresu ekonomii społecznej

 

Jest to projekt, którego celem jest poszerzenie wiedzy 20 uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Lęborku w wieku 16-20 lat, na temat ekonomii społecznej.  

 

Czas trwania projektu od 1.07.2013 do  30.11.2013

 

Uczestnicy wezmą  udział w 30-godzinnym szkoleniu, omawiającym różne aspekty ekonomii społecznej.

 

Szkolenie będzie obejmowało 3 bloki tematyczne omawiające 3 aspekty ekonomii społecznej:

I. Aspekt społeczny ES / wykluczenie społeczne, organizacje pozarządowe, wolontariat, rozwój lokalny, partnerstwo, społeczna odpowiedzialność biznesu/

II. Aspekt ekonomiczny ES /przedsiębiorczość, ekonomia społeczna, przedsiębiorstwo społeczne, tworzenie modeli biznesowych, biznesplan

III. Aspekt praktyczny ES – uczestnicy w grupach będą tworzyli biznesplan na swoje przedsiębiorstwo społeczne

Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów.

Uczestnikom zapewnione zostaną materiały szkoleniowe na warsztaty.

 

Osoby, które wyrażą chęć uczestnictwa, muszą zgłosić się do projektu, w czasie trwania rekrutacji.

 

Projekt współfinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Lęborku oraz Stowarzyszenia EDUQ