Regulamin konkursu Fundusz Akumulator Społeczny

Utworzono: 04-07-2017

Publikujemy regulamin konkursu Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY:

/files/userfiles/AKUMULATOR SPOŁECZNY - regulamin konkursu 2017.pdf

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie!

 

Zadanie „Pomorski aktywator społeczny – małe inicjatywy, duże zmiany!” jest współfinansowane przez Ministerstwo Rodziny,  Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Starostwo Powiatowe w Lęborku, Gminę Miasto Lębork, Gminę Cewice oraz Farm Frites Poland