Rozeznanie rynku na dostawę pieca konwekcyjno-parowego dla Stowarzyszenia EDUQ

Utworzono: 18-07-2018

 Rozeznanie rynku

na dostawę pieca konwekcyjno-parowego dla Stowarzyszenia EDUQ

w  ramach  projektu  „Ośrodek  Wsparcia  Ekonomii  Społecznej  w  subregionie  słupskim”  współfinansowanego  z  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Termin składania ofert:  do 27.07.2018

Oferty można przysyłać:

  • e-mailem na adres: eduq.biuro@gmail.com,
  • pocztą na adres: Stowarzyszenie EDUQ, ul. Krzywoustego 1, 84-300 Lębork (liczy się data wpływu do siedziby stowarzyszenia)
  • dostarczyć osobiście pod adres: Stowarzyszenie EDUQ, ul. Krzywoustego 1, 84-300 Lębork.

Szczegóły rozeznania w załączniku