Spotkania informayjne oraz konsultacyjne Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY

Utworzono: 14-07-2017

12 lipca 2017r. w Lęborku odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące konkursu Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY.  Podczas spotkania przedstawiono regulamin konkursu, omówiono przykładowe projekty, zapoznano z formularzem wniosku i jego prawidłowym wypełnianiem w generatorze wniosków witkac.

 

 

Odbyły się również 13 lipca spotkania informacyjne w Wejherowie i Pucku.

 

 

 

Na kolejne spotkanie informacyjne zapraszamy do Cewic dnia 25 lipca oraz na spotkania konsultacyjne w dniach: 

19 lipca 2017r. w Lęborku ul. Krzywoustego 1, w godz. 12:00-16:00

20 lipca 2017r. w Centrum Organizacji Pozarządowych w Pucku, w godz. 15:00-19:00

20 lipca 2017r. w Starostwie Powiatowym w Wejherowie, w godz. 11:30-14:30

 

 

 

Zadanie „Pomorski aktywator społeczny – małe inicjatywy, duże zmiany!” jest współfinansowane przez Ministerstwo Rodziny,  Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Starostwo Powiatowe w Lęborku, Gminę Miasto Lębork, Gminę Cewice oraz Farm Frites Poland