Spotkanie

Utworzono: 07-03-2014

                         

 

Regionalne Centrum Młodzieży wraz ze Stowarzyszeniem EDUQ 1 marca 2014r.  rozpoczęły wspólną realizację projektu pt.: "Aktywni-Pozytywni". W związku z tym odbędzie się spotkanie informacyje dotyczące zasad, regulaminu oraz możliwości udziału w projekcie, na które zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych współpracujących z młodzieżą oraz liderów grup nieformalnych.

Spotkanie to odbędzie się 14 marca 2014r. 

w sali 120 na ul. Krzywoustego 1 w Lęborku

o godz. 16:00

 
W ramach powyższego spotkania zostanie przedstawiona oferta Centrum Organizacji Pozarządowych w Lęborku, a także możliwość pozyskiwania funduszy z Jednostek Samorządu Terytorialnego.
 
 
Projekt współfinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Lęborku, Gminy Cewice,
Gminy Nowa Wieś Lęborska oraz środków Regionalnego Centrum Młodzieży i Stowarzyszenia EDUQ
 
Spotkanie grafika