SPOTKANIE ANIMACYJNE DLA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH 17 maj 2018 rok

Utworzono: 09-05-2018

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim zaprasza przedstawicieli/ki instytucji pomocy społecznej z powiatu lęborskiego i słuspkiego (MOPS, GOPS, PCPR itp.) dyrektorów, kierowników, pracowników socjalnych, opiekunów, asystentów rodziny, terapeutów,  psychologów oraz innych specjalistów zatrudnionych w OPS.

Spotkanie animacyjne w dn. 17.05.2018 r. w ul. Krzywoustego 1 (biurowiec byłego ZWARU) o godzinie 11:00.

Co kryje się pod pojęciem Ekonomia Społeczna? Czym zajmuje się Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej? Jaka jest jego  rola w procesie wspierania osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym w powrocie w nurt życia społecznego i zawodowego?

Spotaknie poprowadzi :

Beata Łozowska – pracownik socjalny, animatorka OWES przedstawi rozwiązania służące ożywieniu społeczności lokalnej poprzez inicjowanie różnego rodzaju aktywności, polegających na pracy z grupami w środowisku lokalnym, mających szczególnie na celu aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem. Na stałe związana z organizacjami pozarządowymi z korzyścią dla III sektora!

 

W ramach działalności OWES prowadzone są liczne działania, takie jak: informacja, animacja, doradztwo, szkolenia oraz wsparcie finansowe na rozwój i utworzenie miejsc pracy w nowopowstałych przedsiębiorstwach społecznych oraz w przedsiębiorstwach społecznych już funkcjonujących.

 

Plan spotkania:              

11:00 - 11:15    Rozpoczęcie spotkania, przywitanie zaproszonych gości.

11:15 - 12:00    OWES Słupsk  - Czym jest ekonomia społeczna ? - Tomasz Keler.

12:00 - 12:15    Przerwa kawowa

12:15 - 13:00    Narzędzia animacji lokalnej. Beata Łozowska.

 

Spotkanie ma charakter otwarty. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt:

Punkt Informacyjny OWES w Lęborku tel. 728 945 959