Spotkanie zespołu Poradni EDUQ: Nowe pomysły i inicjatywy!

Utworzono: 26-03-2024
Odbyło się owocne spotkanie zespołu Poradni EDUQ, podczas którego omawiano ważne kwestie dotyczące promocji, organizacji pracy oraz nowych, ekscytujących inicjatyw. Atmosfera była pełna zaangażowania i entuzjazmu, a każdy członek zespołu wniósł swój cenny wkład.

 

Promocja:

Zespół skupił się na strategiach dotarcia do szerszego grona odbiorców i zwiększenia rozpoznawalności Poradni EDUQ. Omawiano m.in. kampanie w mediach społecznościowych, lokalne eventy i nawiązanie współpracy z innymi instytucjami.

Organizacja:

Podczas spotkania omówiono również bieżące sprawy organizacyjne, takie jak optymalizacja harmonogramu pracy, usprawnienie procedur i dążenie do doskonałości w kwestii świadczonych usług.

Nowe inicjatywy:

Jednym z najważniejszych punktów spotkania była prezentacja nowych inicjatyw, których celem jest jeszcze szersze otwarcie drzwi Poradni EDUQ dla społeczności. W planach są m.in. cykliczne wydarzenia, podczas których będzie można skorzystać z bezpłatnych konsultacji z psychologiem, coachem, psychoterapeutą i innymi specjalistami.

Więcej informacji na temat tych wydarzeń już wkrótce!..

Spotkanie zespołu Poradni EDUQ: Nowe pomysły i inicjatywy! grafika
Spotkanie zespołu Poradni EDUQ: Nowe pomysły i inicjatywy! grafika
Spotkanie zespołu Poradni EDUQ: Nowe pomysły i inicjatywy! grafika