Startuje Fabryka Lokalnych Innowacji

Utworzono: 29-03-2024
Startuje Fabryka Lokalnych Innowacji grafika
Startuje Fabryka Lokalnych Innowacji grafika
Startuje Fabryka Lokalnych Innowacji grafika
Startuje Fabryka Lokalnych Innowacji grafika
Startuje Fabryka Lokalnych Innowacji grafika
Startuje Fabryka Lokalnych Innowacji grafika
30 marca startuje czwarta edycja Fabryki Lokalnych Innowacji!

Zapraszamy do udziału w 4. edycji Konkursu Grantowego Fabryka Lokalnych Innowacji, którego Sponsorem Głównym jest Farm Frites Poland. Wspierają nas także Profarm Lębork, ZWAE Lębork, partnerami merytorycznymi są @Fundacja Lokalna oraz Stowarzyszenie EDUQ, a Operatorem jest Up Foundation.

Naszym celem jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców i organizacji pozarządowych z terenu powiatu lęborskiego w działania na rzecz lokalnej społeczności.

Poszukujemy organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z powiatu lęborskiego, które mają innowacyjne pomysły na zmianę w swoim otoczeniu i które wspierają cele ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Czekamy na zgłoszenia do 6 maja.

Wszystkie informacje, w tym formularz zgłoszeniowy i Regulamin Konkursu są dostępne na stronie https://upfoundation.pl/fabryka-lokalnych-innowacji-2024/

#FabrykaLokalnychInnowacji #granty #konkursgrantowy #współpraca