Stowarzyszenie EDUQ przekaże ponad 60 tys. zł na inicjatywy społeczne

Utworzono: 22-10-2014

40 projektów przygotowanych przez organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z powiatów lęborskiego, wejherowskiego i puckiego otrzyma finansowanie w ramach Funduszu Akumulator Społeczny realizowanego przez Stowarzyszenie EDUQ. W sumie na działania społeczne przeznaczonych zostanie 56 265 zł oraz dodatkowe 4500 zł pochodzące z partnerstwa z miastem Lębork oraz gminą Wicko.

We wtorek 21 października w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Lęborku odbyło się uroczyste podpisanie umów, na które przybyło kilkudziesięciu beneficjentów programu. Umowy w ramach partnerstwa wręczała Alicja Zajączkowska, zastępca burmistrza Lęborka. Na przygotowane działania można było otrzymać do 5000 zł. Projekty, które otrzymały finansowanie będą realizowane do końca bieżącego roku.

- Inicjatywy zaplanowane przez wnioskodawców obejmują całe spektrum działań na rzecz dobra wspólnego. Są to spotkania edukacyjne, warsztaty, turnieje sportowe, wyjazdy integracyjne, konkursy tematyczne i inne  - mówi Magdalena Pipka, animatorka Akumulatora Społecznego w Stowarzyszeniu EDUQ. – Dobrze współpracuje nam się z samorządem, dzięki czemu przez partnerstwo z miastem Lębork i gminą Wicko dofinansowaliśmy dodatkowe projekty – dodaje.

 

Środki rozdysponowano w ramach pierwszego z zaplanowanych konkursów. Organizatorzy zachęcają do przygotowywania kolejnych projektów, na które środki można będzie otrzymać w następnej edycji.

- Budujący jest pozytywny odzew i duże zainteresowanie Akumulatorem w naszym regionie. Zachęcamy do składania wniosków także w kolejnej edycji która odbędzie się w styczniu 2015 roku – mówi Alina Fegler-Kotkiewicz, prezes Stowarzyszenia EDUQ.

Na terenie województwa pomorskiego siedem organizacji – operatorów Akumulatora Społecznego w przeprowadzonych przez siebie konkursach rozdysponowało 388 850 zł finansując 142 zgłoszone projekty.

Spośród 456 wniosków złożonych do Funduszu Akumulator Społeczny i pozytywnie ocenionych formalnie, aż 85 pochodziło od organizacji i grup z powiatu lęborskiego, wejherowskiego i puckiego, których operatorem jest Stowarzyszenie EDUQ. W powiecie lęborskim złożono ponad połowę z nich, co daje drugi wynik w województwie (pierwszy Gdańsk – 71 wniosków).

Fundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY powstał w ramach zadania „Pomorski aktywator społeczny – małe inicjatywy, duże zmiany”, realizowanego przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich, Stowarzyszenie EDUQ, Fundację Pokolenia, Fundację Parasol, Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, Fundację Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy oraz Stowarzyszenie Morena, dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.