SZKOLENIE : „Jak aplikować o środki na realizację zadań publicznych?”

Utworzono: 18-11-2022

SZKOLENIE : „Jak aplikować o środki na realizację zadań publicznych?”

Stowarzyszenie EDUQ zaprasza na szkolenie „Jak aplikować o środki na realizację zadań publicznych?”

Szkolenie odbędzie się w  dniu 13.12.2022 r. 

o godz. 9:00 - 14:00

 w Klubie Osiedlowym Baza (ul. W. Łokietka 5 , Lębork.)

W programie szkolenia:

1. Omówienie formularza oferty – elementy obowiązkowe i nieobowiązkowe.

2. Określanie rezultatów wraz ze sposobem ich mierzenia i komplementarności działań.
3. Tworzenie budżetu – koszty kwalifikowane, rodzaje miar, racjonalność kosztów.
4. Wkład własny organizacji – finansowy, osobowy i rzeczowy – sposób kalkulacji i uzasadniania.
5. Omówienie kryteriów oceny formalnej i merytorycznej w konkursach .

Formularz zgłoszeniowy:

https://docs.google.com/forms/d/1iHT8smKc1PS4OvSwJDSU6XODrZJDv-vAOlUM4xH2tlM/edit

Pytania prosimy kierować na adres e – mail: biuro@eduqlebork.pl  lub pod nr telefonu: 694 -242 - 952

Serdecznie zapraszamy!!!