Wizyta Wolonatriuszy Zagranicznych w ZSGŻiA w Lęborku

Utworzono: 16-05-2023

W dniach 15-16 maja wolontariusze Stowarzyszenia EDUQ udali się do ZSGŻiA w Lęborku z misją promowania wolontariatu, szczególnie za granicą. Warsztaty były prowadzone przez wolontariuszy z Gruzji, Turcji i Maroka. Grupą docelową byli uczniowie klas 3 (łącznie ponad 100 osób). Ci ostatni zostalizapoznani z filozofią, którą kieruje się Europejski Korpus Solidarności - organizacja, która sponsoruje pracę, wartości, które można zdobyć i inne zalety takiego doświadczenia. Prezentacja pokazująca pracę wolontariuszy w Lęborku. Mamy nadzieję, że uczniowie są bardziej zmotywowani, aby zaryzykować i służyć celom wolontariatu oraz przynieść korzyści sobie i czerpać z tego korzyści dla siebie.

On 15th&16th May, EDUQ Association's volunteers went to ZSGŻiA in Lębork with the mission of promoting voluntary work, especially abroad. The workshops were delivered by volunteers from Georgia, Turkey and Morocco. The target group was year 3 students (above 100 altogether). The latter were introduced to the philosophy that the European Solidarity Corps – the organisation which sponsors the work – follows, values that can be gained and other advantages of such an experience. A presentation showing the volunteers’ work here in Lębork was also shown. We hope the students are more motivated now to take a chance and serve the aims of voluntary work and benefit themselves.

Wizyta Wolonatriuszy Zagranicznych w ZSGŻiA w Lęborku grafika
Wizyta Wolonatriuszy Zagranicznych w ZSGŻiA w Lęborku grafika
Wizyta Wolonatriuszy Zagranicznych w ZSGŻiA w Lęborku grafika
Wizyta Wolonatriuszy Zagranicznych w ZSGŻiA w Lęborku grafika
Wizyta Wolonatriuszy Zagranicznych w ZSGŻiA w Lęborku grafika
Wizyta Wolonatriuszy Zagranicznych w ZSGŻiA w Lęborku grafika