Wizyta wolontariuszy w SLO w Lęborku

Utworzono: 31-05-2023

W dniu 29 maja grupa wolontariuszy Stowarzyszenia EDUQ odwiedziła SLO w Lęborku. Zaprezentowali swoje kraje pochodzenia, ale także miasta rodzinne i regiony, w których mieszkają w Gruzji, Maroku i Turcji (5 grup). i regiony, w których mieszkają - Gruzję, Maroko i Turcję (5 grup uczniów)
Uczniowie mieli okazję zapoznać się z kulturami tak odmiennymi od polskiej. różnych od polskiej kultur, zwłaszcza pod względem systemów politycznych, religii i tradycyjnej kuchni. i tradycyjnej kuchni. Nauczyli się kilku zwrotów w języku arabskim, tureckim i gruzińskim. gruzińskim - wszystkie te języki są bardzo wymagające, ale stanowią doskonałe ćwiczenie dla osób zainteresowanych języków. Dobrze jest móc rozwiać pewne wątpliwości i mieć lepsze spojrzenie na trzy miejsca.

On 29th May a group of volunteers working for the EDUQ Association visited SLO in Lębork. They presented their countries of origin, but also home cities and regions where they live in Georgia, Morocco and Turkey (5 groups of students). The students had the opportunity to become a bit more aware of the so differences from Polish cultures, especially in terms of political systems, religions and traditional cuisines. They were taught some phrases in Arabic, Turkish and Georgian – all very challenging languages, but a perfect exercise for those into languages. It’s good to be able to clear some doubts and have a better view of the three places.

Wizyta wolontariuszy w SLO w Lęborku grafika
Wizyta wolontariuszy w SLO w Lęborku grafika
Wizyta wolontariuszy w SLO w Lęborku grafika
Wizyta wolontariuszy w SLO w Lęborku grafika