Wspólne Sadzenie Drzew

Utworzono: 22-05-2023

W ramach zwiększania świadomości ekologicznej członkowie Stowarzyszenia EDUQ i wolontariusze wzięli udział w wydarzeniu ekologicznym prowadzonym przez fundację Aeris Futuro w celu sadzenia drzew i budowania gniazd dla ptaków, nasi seniorzy i wolontariusze wzięli udział w tym ważnym wydarzeniu 20 maja. Rezultatem było posadzenie ponad 50 drzew i krzewów. Ponadto każdy otrzymał ptasie gniazdo do umieszczenia na pobliskich drzewach wokół swoich domów. Celem akcji było uświadomienie ludziom znaczenia drzew i schronień dla zwierząt dla naszego zielonego świata.

Within the framework of rising environmental awareness, the members of EDUQ Association and the volunteers participated in an ecological event run by Aeris Futuro foundation for planting trees and building nests for birds, our seniors and volunteers took part in this important event on 20th May. The result was planting more 50 trees and bushes. In addition to that, everyone got a bird nest to put in nearby trees around their homes. The purpose was to make people aware of the importance of trees and animal shelters for our green world.

Wspólne Sadzenie Drzew grafika
Wspólne Sadzenie Drzew grafika
Wspólne Sadzenie Drzew grafika
Wspólne Sadzenie Drzew grafika
Wspólne Sadzenie Drzew grafika
Wspólne Sadzenie Drzew grafika
Wspólne Sadzenie Drzew grafika
Wspólne Sadzenie Drzew grafika
Wspólne Sadzenie Drzew grafika
Wspólne Sadzenie Drzew grafika
Wspólne Sadzenie Drzew grafika