Wyniki konkursu Aktywni-Pozytywni

Utworzono: 16-10-2014

W dniu 16 października 2014r. o godz. 10:00 odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej, oceniającej wnioski złożone w ramach projektu Aktywni-Pozytywni. 

W skład komisji oceniającej wnioski z gminy Wicko weszli: przedstawiciel Urzędu Gminy w Wicku oraz przedstawiciel Regionalnego Centrum Młodzieży.

Poniżej do pobrania znajduje się protokól z posiedzenia komisji oraz załącznik nr 1 z wykazem dofinansowanych projektów:

/files/userfiles/protokół wicko.jpg

/files/userfiles/zał wicko.jpg

Grupy, którym przyznane zostało wsparcie finansowe planowanych przedsięwzięć, muszą dokonać zalecanych poprawek w złożonych wnioskach. Uwagi zostaną przedstawione liderom, bądź opiekunom, którzy zgłoszą się po odbiór grantu.

W skład komisji oceniającej wnioski z gminy Miasta Lęborka weszli: przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Lęborku oraz przedstawiciel Stowarzyszenia EDUQ.

Poniżej do pobrania znajduje się protokól z posiedzenia komisji oraz załącznik nr 1 z wykazem dofinansowanych projektów:

/files/userfiles/protokół miasto.jpg

/files/userfiles/zał miasto.jpg

Grupy, którym przyznane zostało wsparcie finansowe planowanych przedsięwzięć, muszą dokonać zalecanych poprawek w złożonych wnioskach. Uwagi zostaną przedstawione liderom, bądź opiekunom, którzy zgłoszą się po odbiór grantu.

 

Po odbiór dofinansowań zapraszamy na uroczystość podpisania umów w ramach projektu Akumulator Społeczny oraz Aktywni-Pozytywni w dniu 21 października 2014r. o godz. 17:00 w sali konferencyjnej Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Lęborku, ul. Krzywoustego 1.