WYNIKI konkursu Fundusz Nowy Akumulator Społeczny 2023

Utworzono: 25-05-2023

 

 

Znamy nagrodzone inicjatywy i działania ze sfery pożytku publicznego

w ramach Funduszu Nowy  Akumulator Społeczny 2023.

 

Na ogłoszony Konkurs wpłynęło 17 wniosków  na łączną kwotę 75 359 zł . 

Dofinansowanie uzyskało 8 projektów na kwotę  26 000 zł.

Wszystkim wnioskodawcom zalecamy zapoznanie się uwagami z kartą oceny merytorycznej wniosków, zawarto tam rekomendacje komisji dla poszczególnych wnioskodawców. Większość dofinansowanych ofert wymaga wprowadzenia zmian!

Informujemy, że wszystkich nagrodzonych obowiązuje szkolenie , które planujemy przeprowadzić na początku realizacji projektów. 

GRATULUJEMY !!!

Szczegóły opublikowaliśmy w systemie witkac.pl oraz w poniższych dokumentach.