WYNIKI konkursu Fundusz Nowy Akumulator Społeczny 2024

Utworzono: 07-05-2024

WYNIKI konkursu Fundusz Nowy Akumulator Społeczny 2024

Znamy nagrodzone inicjatywy i działania ze sfery pożytku publicznego

w ramach Funduszu Nowy  Akumulator Społeczny 2024.

Na ogłoszony Konkurs wpłynęło 30 wniosków  na łączną kwotę 134 295 zł . 

Dofinansowanie uzyskało 13 projektów na kwotę  28 570 zł.

Wszystkim wnioskodawcom zalecamy zapoznanie się uwagami z kartą oceny merytorycznej wniosków, zawarto tam rekomendacje komisji dla poszczególnych wnioskodawców. Większość dofinansowanych ofert wymaga wprowadzenia zmian!

Informujemy, że wszystkich nagrodzonych obowiązuje szkolenie , które planujemy przeprowadzić na początku realizacji projektów. 

GRATULUJEMY !!!

Szczegóły opublikowaliśmy w systemie witkac.pl oraz w poniższych dokumentach. 

2 grafika
1 grafika
4 grafika
3 grafika