Wyniki oceny formalnej w dodatkowym naborze – Fundusz Nowy Akumulator Społeczny – edycja 2022

Utworzono: 03-07-2022

Szanowni Państwo,

informujemy, iż wyniki oceny formalnej w dodatkowym naborze  w konkursie Fundusz Nowy Akumulator Społeczny – edycja 2022 dostępne są w systemie Witkac.pl

Wpłynęło 4  ofert. Do 10 czerwca przeprowadzona zostanie dwuetapowa ocena merytoryczna wniosków oraz spotkania z komisją grantową dla tych wnioskodawców, którzy uzyskają minimalną wartość punktową w pierwszej części oceny merytorycznej. Wszyscy uzbrajamy się w cierpliwość!

Dziękujemy za wszystkie złożone oferty!

Wyniki oceny formalnej  w dodatkowym naborze – Fundusz Nowy Akumulator Społeczny – edycja 2022 grafika