Wyniki oceny wniosków AP

Utworzono: 09-04-2014

W dniu 9 kwietnia 2014r. o godz. 10:00 odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej, oceniającej wnioski złożone na konkurs, w ramach projektu Aktywni-Pozytywni.  W skład komisji weszli przedstawiciele: Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej, Urzędu Gminy w Cewicach oraz przedstawiciele Regionalnego Centrum Młodzieży i Stowarzyszenia EDUQ.

Grupy, którym przyznane zostało wsparcie finansowe planowanych przedsięwzięć, muszą dokonać zalecanych poprawek w złożonych wnioskach. Uwagi zostaną przedstawione liderom, bądź opiekunom, którzy zgłoszą się po odbiór grantu.

Po odbiór dofinansowań zapraszamy w dniach 10-15 kwietnia w godzinach od 9:00-16:00, do biura projektu ul. Krzywoustego 1 pok. 115 w Lęborku.

Poniżej znajduje się załączony protokół z obrad komisji.

/files/userfiles/IMG.pdf

/files/userfiles/IMG_0001.pdf

/files/userfiles/IMG_0002.pdf

/files/userfiles/IMG_0003.pdf