Zaangażowanie w Społeczną Odpowiedzialność - Nasza Podróż z ISO 26000

Utworzono: 22-12-2023
Zaangażowanie w Społeczną Odpowiedzialność - Nasza Podróż z ISO 26000 grafika

#ISO26000 #rozwój

W połowie roku przystąpiliśmy do projektu jako partner, ale także jako uczestnik wraz z 11 innymi organizacjami społecznymi. Przedstawiciele zarządu lub wyznaczone osoby przeszły szkolenie i brały udział w doradztwach, które przybliżyły im wytyczne zawarte w normie ISO 26000.

Odkryliśmy, że jako NGO mamy wszyscy lekcję do odrobienia w kwestii naszej własnej odpowiedzialności społecznej. Zdajemy sobie sprawę, że nie na wszystko mamy bezpośredni wpływ, ale chcemy podjąć się wprowadzenia zmian, by funkcjonować w sposób społecznie odpowiedzialny. 

Dostosowanie naszej strategii rozwoju i procedur do wytycznych ISO 26000 będzie procesem czasochłonnym i angażującym, ale jeśli mamy być poważnym partnerem dla biznesu i dla samorządów, jeśli mamy być wiarygodni i mamy podejmować działania rzecznicze, to jesteśmy gotowi ten wysiłek podjąć.

Będziemy nie tylko sami się zmieniać, ale będziemy także edukować inne NGO, by także myślały o społecznie odpowiedzialnym rozwoju. Jesteśmy w trakcie rozmów z doświadczonymi partnerami o wsparciu i uruchomieniu projektu szkoleniowego. Trzymajcie kciuki !

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o projekcie: https://publicystyka.ngo.pl/czy-ngo-sa-spolecznie-odpowiedzialne