Zadanie publiczne dofinansowanie ponadlokalnych działań związanych COVID-19

Utworzono: 24-04-2020

 Szanowni Państwo,

Województwo Pomorskie  planuje zlecić organizacjom pozarządowym realizację zadania publicznego, polegającego na dofinansowaniu ponadlokalnych działań organizacji pozarządowych, które podejmują działania pomocowe na rzecz wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców województwa pomorskiego, osób które znalazły się w trudnych sytuacjach życiowych (zdrowotnych, ekonomicznych, socjalno-bytowych i.in.) spowodowanych epidemią COVID-19 oraz wspierają instytucje pomocowe w podejmowaniu ww. działań.

Realizacja zadania jest odpowiedzią na potrzeby wsparcia tych organizacji, które w szerokim aspekcie wspierają inicjatywy na rzecz przeciwdziałania epidemii, które podejmują się szycia maseczek, organizują wolontariat, dostarczają posiłki i podejmują inne aktywności przeciwdziałające epidemii.

 

Uprzejmie proszę zapoznać się z istotnymi informacjami i kryteriami, które zamieszczone są w poniższym linku.

Osoby do kontaktu

·         Emilia Jędrzejewska, pracownik Biura ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, tel. 58 32 68 897

·         Agata Chrul, pracownik Biura ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, tel. 58 32 68 572.

https://rops.pomorskie.eu/-/dzialasz-w-orgnizacji-wystap-o-srodki-w-formie-malych-grantow-dla-ngo-w-zwiazku-z-covid-19-ogloszenie-

Pozdrawiamy serdecznie i życzymy dużo zdrowia.