Zapraszamy Serdecznie na Konferencję Career Grit!

Utworzono: 20-02-2023

Zapraszamy Serdecznie na Konferencję Career Grit!

W dniu 23 lutego 2023 będzie miała miejsce w Klubie Osiedlowym BAZA przy ul.Łokietka 5 Konferencja Career Grit. 

 

Program Konferencji

17.00 - Rozpoczęcie

1. Przedstawienie Warsztatu

2. Krótki warsztat umiejętności facylitatora

3. Kolacja

 

CareerGRIT to program przeznaczony w szczególności dla osób pracujących z młodzieżą, takich jak pedagodzy szkolni, doradcy zawodowi, pracownicy młodzieżowych organizacji pozarządowych, dyrektorzy szkół.

 Beneficjentami końcowymi CareerGRIT jest młodzież w wieku od 16 do 25 lat, w tym także młodzież z grup defaworyzowanych, zagrożona wczesnym porzuceniem nauki szkolnej czy z rodzin o niskim statusie społeczno-ekonomicznym.

Zapraszamy Serdecznie na Konferencję Career Grit! grafika