Zaproszenie na Forum Subregionalne 22.09.2022

Utworzono: 01-09-2022

Centrum Organizacji Pozarządowych przy Stowarzyszeniu EDUQ w Lęborku zaprasza na 

  Forum Subregionalne

podczas którego odbędą się wybory do Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Lęborskiego.

Spotkanie odbędzie się 22 września 2022 r. o godzinie 16:00 

w Klubie Osiedlowym Baza w Lęborku,  ul. Łokietka 5

 

Do udziału w spotkaniu zapraszamy organizacje pozarządowe, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, lokalnych przedsiębiorców, a także chętne osoby zainteresowane powyższą tematyką.

W programie Forum przewidziano także krótkie prelekcje na temat stabilności zatrudnienia w 3 sektorze oraz współpracy międzynarodowej. Szczegółowy program Forum oraz Regulamin Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Lęborskiego w załączeniu.

Formularz zgłoszeniowy na Forum: https://forms.gle/yHus9k6W5QboqhRp8

Zgłoszenia należy przesłać do 20 września 2022 r.

ZGŁOSZENIE KANDYDATUR DO RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU LĘBORSKIEGO

Przypominamy, że aby zgłosić kandydaturę do Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Lęborskiego trzeba wypełnić kartę zgłoszenia kandydata ( zał. nr 1 ) i przesłać do 15 września 2022 roku na adres cop@eduqlebork.pl lub złożyć osobiście w KO BAZA, ul. Łokietka 5.

Każda organizacja wyznacza jednego przedstawiciela, który ma prawo do oddania głosu na kandydatów do ROPPL. Osoba biorąca udział w głosowaniu w imieniu organizacji, musi przedstawić odpowiednie upoważnienie przed Forum w rejestracji ( zał. nr 2).

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o przekazanie powyższej informacji wszystkim zainteresowanym oraz o umieszczenie jej na stronach internetowych stowarzyszeń oraz urzędów.