Zaproszenie na konferencję "Ekonomia społeczna - możliwości i wyzwania"

Utworzono: 13-03-2017

 Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim oraz Centrum Organizacji Pozarządowych przy Stowarzyszeniu EDUQ serdecznie zapraszają na konferencję „Ekonomia społeczna – możliwości i wyzwania”, która odbędzie się 23 marca 2017 roku w Urzędzie Miasta w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, o godzinie 10:30 w Sali Rajców.

 

Głównym celem konferencji jest promocja ekonomii społecznej oraz wymiana myśli i doświadczeń w odniesieniu do ekonomizacji organizacji pozarządowych, walki z ubóstwem i wykluczeniem społeczno-zawodowym, tworzenia nowych miejsc pracy, stwarzając w ten sposób miejsce przyjazne dla efektywnej reintegracji społecznej i zawodowej w subregionie słupskim.

 

Podczas konferencji poruszone zostaną następujące zagadnienia:

1. Czym jest ekonomia społeczna i dlaczego warto ją wspierać na gruncie lokalnym?

2. Jaką rolę w środowisku lokalnym odgrywają Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej?

3. W jaki sposób władze samorządowe mogą efektywnie wspierać rozwiązania w obszarze ekonomii społecznej?

4. Z jakich dobrych praktyk warto brać przykład?

 

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali przedstawiciele/ki lokalnych podmiotów ekonomii społecznej, władz samorządowych i wojewódzkich oraz ekspertów w/w zakresie. Konferencja będzie okazją do wymiany doświadczeń oraz poszerzenia wiedzy z zakresu ekonomii społecznej jako instrumentu wykorzystywanego do minimalizowania zjawiska wykluczenia społeczno-zawodowego.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału  w konferencji. Prosimy o meilowe potwierdzenie obecności na adres: magdalena.pipka@gmail.com do dnia 22.03.2017r.

Zaproszenie na konferencję "Ekonomia społeczna - możliwości i wyzwania" grafika