Zaproszenie na walne zgromadzenie członków EDUQ

Utworzono: 06-06-2024

Zarząd Stowarzyszenia EDUQ, zaprasza na  Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 20.06.2024 r, w pierwszym terminie o godzinie 17.30, natomiast w drugim o godz. 17.45 w Klubie Osiedlowym BAZA, ul. Łokietka 5

Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie zebrania,

2.      Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.

3.      Przedstawienie proponowanych zmian  w statucie Stowarzyszenia EDUQ

4.      Przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia EDUQ  w 2023 r.

5.      Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej dotyczącej oceny  działalności Stowarzyszenia w 2023 r.

6.      Udzielenie absolutorium dla Zarządu

7.      Wybór członków Zarządu Stowarzyszenia EDUQ

8.      Wybór członków Komisji Rewizyjnej

9.      Wolne wnioski.

10.    Zamknięcie spotkania.