Zapytanie ofertowe

Utworzono: 22-05-2018

Informacje o ogłoszeniu:

 

Termin składania ofert

do dnia 30.05.2018

Nazwa zamawiającego

STOWARZYSZENIE EDUQ

Treść ogłoszenia

Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy projektu technologicznego lokalu przy ul. Staromiejskiej 7a  w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  na lata 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie projektu technologicznego lokalu gastronomicznego przy ul. Staromiejskiej 7a.

Wykonawca dostarczy projekt w formie papierowej i elektronicznej.

W projekcie powinny być ujęte następujące pomieszczenia: lokal gastronomiczny o powierzchni 30,7 m2 o charakterze wydawczym  ze zmywalnią, WC personelu, bufetem z zapleczem, salą sprzedaży-konsumpcyjną, holem

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce i sposób składania ofert:
Ofertę wraz z załącznikami można przesłać pocztą na adres: Stowarzyszenie EDUQ, ul. Krzywoustego 1, 84-300 Lębork lub złożyć w biurze Stowarzyszenia EDUQ, Lębork, ul. Krzywoustego 1.

Uwaga: oferty należy składać do godziny 11:00, dnia 30.05.2018 r.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

eduq.biuro@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Alina Fegler-Kotkiewicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

692320317