Zarząd Stowarzyszenia EDUQ, zaprasza na  Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

Utworzono: 14-09-2022

Szanowni Państwo!

Zarząd Stowarzyszenia EDUQ

zaprasza na  Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia,

które odbędzie się 29.09.2022 r,

w pierwszym terminie o godzinie 17.30, natomiast w drugim o godz. 17.45

w Klubie Osiedlowym BAZA, ul. Łokietka 5

Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie zebrania,

2.      Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.

3.      Przedstawienie proponowanych zmian  w statucie Stowarzyszenia EDUQ

4.      Przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia EDUQ  w 2021 r.

5.      Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej dotyczącej oceny  działalności Stowarzyszenia w 2021 r.

6.      Wolne wnioski.

7.   Zamknięcie spotkania.

W trakcie spotkania będzie możliwość opłacenia składki członkowskie wys. 24,00 zł rocznie.

Jeśli ktoś z Państwa nie może wziąć udziału w spotkaniu prosimy o przesłanie składki członkowskiej na rachunek:  56 2490 0005 0000 4500 3391 2704

Z wyrazami szacunku

Alina Fegler-Kotkiewicz

Prezes Zarządu

Zarząd Stowarzyszenia EDUQ, zaprasza na  Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia. grafika