Pracownicy EDUQ

Pracownicy Stowarzyszenia  EDUQ

Alina Fegler-Kotkiewicz -  Prezes Stowarzyszenia EDUQ

Alina Fegler-Kotkiewicz jest odpowiedzialna za podejmowanie kluczowych decyzji w Stowarzyszeniu. Zawodowo jest nauczycielem języka angielskiego oraz doradcą zawodowym i formalno-prawnym. 

Namiętnie pisze projekty, dbając o rozwój swój oraz Stowarzyszenia.  Pozyskuje fundusze i granty na ich  realizację. Inicjatorka animacji lokalnej i wolontariatu, zarówno na gruncie lokalnym, jak i międzynarodowym. 

Laureatka Nagrody Fundacji Regionalnego centrum Bursztynowa Róża za obywatelskie zaangażowanie i kreowanie zmiany społecznej w środowiskach lokalnych.

alinakotkiewicz@eduqlebork.pl

+48 692 320 317

 

Magdalena Kuźmicz  - Wiceprezes Stowarzyszenie EDUQ

W projekcie "Ożywiony Lębork"  pełni funkcję animatora społecznego  dla dzieci i dorosłych w Punkcie Wsparcia Rodzin.

Magdalena Kuźmicz jest osobą odpowiedzialną za zapytania ofertowe.

W pracy z dziećmi i dorosłymi w ramach projektu "Ożywiony Lębork" dba o dobór ciekawych i różnorodnych zajęć.

magdalena.kuźmicz@eduqlebork.pl

 

Hanna Osowska -  Sekretarz Stowarzyszenia EDUQ

Kierownik Centrum Integracji Społecznej w  Lęborku i Łęczycach

W projekcie "Ożywiony Lębork" pełni funkcję pracownika Biura Obsługi Seniora oraz animatora środowisk lokalnych w Punkcie Wsparcia Rodzin

Hanna Osowska zajmuje się prowadzeniem Centrum Integracji Społecznej w Lęborku i Łęczycach, współpracuje z ośrodkami pomocy społecznej, lokalnymi pracodawcami  oraz instytucjami odpowiedzialnymi za rozwój zatrudnienia socjalnego na terenie gmin.

W projekcie "Ożywiony Lębork" wspiera Seniorów w sprawach administracyjnych, zaś w funkcji animatora pracuje ze społecznością podwórek, zachęcając do aktywizacji i budując społeczność odpowiedzialną za swoje miejsce w przestrzeni publicznej.

hanna.osowska@eduqlebork.pl

+ 48 534 350 946

 

Agnieszka Białobłocka - Informatorka w Klubie Osiedlowym BAZA

Agnieszka Białobłocka to osoba odpowiedzialna za profesjonalną obsługę biura Stowarzyszenia. Udziela informacji na temat ofert i profilu działalności  Klubu Osiedlowego, jak i Stowarzyszenia. Jest na pierwszej linii kontaktu z Uczestnikami, a pracowników wspiera w zawiłych meandrach administracji biurowej. Koordynuje codzienną pracę osób zaangażowanych w projekt, kataloguje, archiwizuje, sporządza pism, zarządza obrotem dokumentacji  i dostarcza  pracownikom niezbędnych do pracy narzędzi. 

 

Halina Gruchała - Informatorka w Klubie Osiedlowym BAZA

Halina Gruchała to również informatorka odpowiedzialna za kontakty z Uczestnikami i funkcjonowanie biura. Sporządza dokumenty, udziela odpowiedzi na pytania, dba o sprawy kadrowe zespołu pracowników, troszczy się o biuro od strony organizacyjnej, dbając o komunikacje ze wszystkimi działami Stowarzyszenia. Dba o zaopatrzenie biura i jego pozytywny wizerunek, pedantycznie dobrze prowadzi dokumentację Stowarzyszenia.

 

Jolanta Arndt - Pracownik biurowy w Stowarzyszeniu EDUQ

Jolanta Arndt to osoba odpowiedzialna za zajmowanie się dokumentacją i korespondencją, prawa ręka Kierownika Centrum Integracji Społecznej. Monitoruje Uczestników Centrum, poprzez dbanie o prawidłowy przebieg pism, maili i kontaktów. Skrupulatnie pilnuje terminów, przygotowuje listy i raporty. 

 

Małgorzata Kopeć -  Mecenas w Stowarzyszeniu EDUQ

Małgorzata Kopeć świadczy pomoc prawną  Uczestnikom Projektu "Ożywiony Lębork", w szczególności  na udzielaniu porad prawnych,  przygotowuje projekty pism procesowych, pisze pisma urzędowe.

 

Daria Solarz - Terapeuta ds. uzależnień w Stowarzyszeniu EDUQ

Psycholog w projekcie Centrum Usług Społecznych w powiecie lęborskim

Daria Solarz to doświadczony psychoterapeuta ds. uzależnień służy pomocą w wychodzeniu z nałogu i powrocie do równowagi psychicznej, prowadzi terapię  indywidualną i grupową oraz wspiera profilaktykę uzależnień.

Psycholog pracująca z Seniorami, prowadzi indywidualne i grupowe rozmowy, polegające na bieżącym wsparciu.

 

Mariola Słota - Mediator w Stowarzyszeniu EDUQ

Mariola Słota Mediator w Projekcie "Ożywiony Lębork", zakres poradnictwa polega na prowadzeniu mediacji czyli pokojowej formy rozwiązywania konfliktów w różnych przestrzeniach życia. Wspiera animatora w zajęciach grupowych z dziećmi w dniu swoich dyżurów. Chętnie angażuję się w pomoc przy organizacji różnych wydarzeń, które mają miejsce w Klubie Osiedlowym BAZA.

Pracownicy EDUQ grafika