ZARZĄD STOWARZYSZENIA EDUQ

 
ALINA  FEGLER-KOTKIEWICZ, prezes
 
MAGDALENA KUŹMICZ, wiceprezes
 
HANNA OSOWSKA, sekretarz