Centrum Animacji Społecznej KOLONIA 18

Centrum Animacji Społecznej KOLONIA 18

 

       Głównym celem inicjatywy jest aktywizacja społeczna min. 15 dzieci i młodzieży oraz min. 10  seniorów z Lęborka zamieszkujących obszar miasta zwany “Zatorzem”. Działania projektowe zaplanowano na termin od lipca 2023 r. do września 2023 r.

Cel inicjatywy zostanie zrealizowany poprzez poniższe cele szczegółowe:

  1. Integracja mieszkańców dzielnicy poprzez stworzenia sąsiedzkiego miejsca społecznego

  2. Organizacja czasu wolnego dla różnych grup wiekowych

  3. Rozwój różnorodnych umiejętności  uczestników (np. językowych, manualnych, organizacyjnych itp)

  4. Wzrost aktywności społecznej uczestników projektu

  5. Wzrost rozpoznawalności Centrum Animacji Społecznej oraz jego oferty dla mieszkańców dzielnicy

W ramach inicjatywy zaplanowano główne działania projektowe:

  1. Organizacja  cotygodniowych zajęć dla dzieci i młodzieży oraz seniorów

Celem tego działania jest stworzenie ciekawej  oferty spędzania czasu wolnego oraz rozwój umiejętności i zainteresowań uczestników projektu. Animatorzy i wolontariusze Stowarzyszenia EDUQ przygotują ofertę organizacji czasu wolnego dla uczestników projektu w dwóch grupach wiekowych. Planowane są zajęcia ruchowe, artystyczne, językowe, itp. Szczegółowy plan zajęć i ich tematyka będzie omawiana z uczestnikami, tak by odpowiadały ich potrzebom i zainteresowaniom. Odbędzie się min. 10 spotkań dla seniorów oraz min.  10 zajęć dla dzieci i młodzieży. 

  1. Organizacja dwóch pikników integracyjnych dla mieszkańców - na rozpoczęcie i zakończenie projektu.

Celem tego działania jest zbudowanie rozpoznawalności Centrum Animacji Społecznej wśród mieszkańców, zaprezentowanie jego oferty oraz integracja mieszkańców. 

Pierwszy piknik zostanie przygotowany i przeprowadzony przez pracowników i wolontariuszy ( w tym zagranicznych)  Stowarzyszenia EDUQ, natomiast drugi zakłada zostanie zorganizowany przy pomocy zaaktywizowanych społecznie uczestników projektu. Informacja o wydarzeniu zostanie upowszechniona na Facebooku oraz przez rozwieszone w okolicy  plakaty z informacją o programie pikniku. Do realizacji wydarzenia zostanie wykorzystany sprzęt i wyposażenie EDUQ (m.in. zjeżdżalnia dmuchana, trampolina, namioty, grill, maszyna do pop-cornu itp). Animatorzy przygotują gry i zabawy integracyjne. Uczestnicy pikniku będą mogli skorzystać z poczęstunku.

  1. Przeprowadzenie min. 2 akcji wolontarystycznych z udziałem uczestników projektu. 

Celem tego działania jest zaangażowanie uczestników w wolontarystyczną pracę na rzecz innych. Uczestnicy projektu wraz z koordynatorem wolontariatu oraz wolontariuszami EDUQ zaplanują i przeprowadzą min. dwie akcje ( np. sprzątania pobliskiego lasu, budowa kompostownika, ogrodu ekologicznego itp.). 

Działania projektowe zostaną zrealizowane w ramach Centrum Animacji Społecznej KOLONIA 18 , które powstanie w nowo zakupionych przez Stowarzyszenie EDUQ  budynkach w dzielnicy „Zatorze” przy ul. Kolonia 18 w Lęborku.

 

Fundusz Grantowy “Fabryka Lokalnych Innowacji” został utworzony poprzez dokonanie przez Donatorów Funduszu tj. Farm Frites Poland S.A. oraz  Zakładu Wytwórczego Aparatów Elektrycznych sp. z o.o i Przedsiębiorstwa Produkcji Farmaceutyczno - Kosmetycznej Profarm Sp. z o.o. dobrowolnych wpłat z myślą o stworzeniu Funduszu Grantowego “Fabryka Lokalnych Innowacji”.