Erasmus + Młodzież

Aktualne projekty:

 

Protection from discrimination
Data i miejsce: 15-23.10.22 Protection from Discrimination  Kobuleti, Gruzja
Wiek: 13-18 lat

Wymiana młodzieży „Ochrona przed dyskryminacją” gromadzi 36 młodych ludzi z Polski, Gruzji, Armenii, Grecji, Chorwacji i Turcji.
Będziecie rozmawiać o tym jak łamać stereotypy, przezwyciężać mowę nienawiści i zwalczać dyskryminację. Zdobędziecie nową wiedzę, umiejętności i postawy, aby zwiększyć zrozumienie kulturowo zróżnicowanych społeczności i środowisk.
Ostatecznie razem stworzycie film promocyjny, mający na celu podniesienie świadomości na temat dyskryminacji.

 

YouPart

Jeśli masz więcej niż 18 lat, możesz wziąć udział w szkoleniu osób pracujących z młodzieżą w zakresie aktywności obywatelskiej 

Data i miejsce pierwszej wymiany: 2-7.05.2022, Norymberga  

Data i miejsce drugiej wymiany: 18-23.09, Bordeaux


        
Youth & Media

Szkolenie dla osób pracujących z młodzieżą z zakresu edukacji nieformalnej

Wiek: Przynajmniej 18 lat

Data i miejsce: 13-19.08.2022 Youth & Media  Lębork
 

Dla wszystkich projektów finansowanie obejmuje:
Zakwaterowanie
Wyżywienie
Koszty podróży
Ubezpieczenie