Try Europe - mobilność edukacyjna kadry i uczestników Stowarzyszenia EDUQ

Celem realizacji projektu jest:
1. Podniesienie umiejętności posługiwania się j. angielskim 4 pracowników i współpracowników Stowarzyszenia EDUQ zaangażowanych w edukację dorosłych odbiorców działań organizacji
2. Wzrost umiejętności kluczowych 20 odbiorców działań organizacji z grupy zagrożonej wykluczeniem społecznym (seniorów oraz uczestników CIS)

 

W ramach realizacji projektu są zaplanowane następujące działania:
1.Grupowe mobilności uczestników Centrum Integracji Społecznej i Klubu Seniora w 2 grupach po 10 osób do Portugalii i Hiszpanii 
2. Indywidualne mobilności 4 pracowników Stowarzyszenia EDUQ na kurs językowy do Irlandii

 

Projekt współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus+ +, Edukacja dorosłych .