Aktywni - pozytywni 2010

O PROJEKCIE "Aktywni-Pozytywni – wolontariusze w Stowarzyszeniu EDUQ"
 
►Głównym celem projektu było wyrównywanie szans obecnych i potencjalnych wolontariuszy stowarzyszenia na dobry start w dorosłe życie poprzez: nabycie umiejętności interpersonalnych, zarządzania projektami, samodzielnego i aktywnego planowania własnej przyszłości  oraz aktywizację do działań na rzecz rówieśników i własnej społeczności.
 
Odbiorcami projektu była młodzież w wieku 14-21 lat uczęszczająca do szkół gimnazjalnych w powiecie lęborskim oraz ponadgimnazjalnych w Lęborku.
 
Regulamin uczestnictwa w projekcie- patrz tutaj
 
WARSZTATY SZKOLENIOWE
  Pierwsze warsztaty szkoleniowe w ramach projektu "Aktywni- pozytywni - Wolontariusze w Stowarzyszeniu EDUQ" odbyły się w dniach 18- 19 września w Smołdzińskim Lesie. Młodzież zdobywała wiedzę z zakresu pisania i zarządzania projektami. Podczas zajęć ich uczestnicy tworzyli własne projekty, które realizowali - po akceptacji przez Zarzad EDUQ- w terminie 15 listopada.
  W ramach wyjazdu młodzież mogła skorzystać z oferty ośrodka, m.in. uczestniczyła w dyskotece. Odbyła się również wycieczka do Czołpina (zwiedzanie latarni morskiej, spacer po wymach) oraz  do Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach.
Drugie warszty szkoleniowe odbyły się w Pucku 23- 24 października. Tym razem jego uczestnicy przechodzili szkolenie medialne. Tematyka zajęć obejmowała:
1. Zasady przekazywania informacji, np. tworzenie notatki prasowej, zaproszenia.
2. Zasady poprawnego wypowiadania się do radia i TV.
3. Praca z kamerą, ćwiczenie wypowiedzi do radia.
4. Ćwiczenia dykcyjne, werbalne i niewerbalne - przygotowanie do występów medialnych.
5. Podstawy grafiki komputerowej potrzebne do tworzenia profesjonalnych informacji na temat projektu.
6. Zasady tworzenia prezentacji multimedialnych.
 
PROJEKTY MŁODZIEŻOWE
PAMIĘTAMY!
  Pod tym hasłem 29 X 2010 r. w Szkole Muzycznej I stopnia im. M. Michalskiego w Lęborku odbył się  koncert charytatywny. Zorganizowała go grupa "Gumisie" w składzie: Dominik Wontor (lider), Karolina Osińska, Karolina Dampc, Karolina Król, Karolina Samol, Agata Domaros, Paulina Domaros, Żaneta Chruściel, Marlena Cemka. Przedsięwzięcie młodzieży wsparł dyr. szkoły- p. Wojciech Siedlik, bez którego organizacja koncertu nie byłaby możliwa.
  Zaproszenie przyjęli absolwenci tej szkoły. Dostarczyli oni widzom niemałych wzruszeń, a włączając się w akcję pokazali, że mają nie tylko duży talent, ale i serce. Koncert składał się z dwóch części.
W przerwie organizatorzy zaprosili widzów na słodki poczęstunek. Impreza była biletowana, ale chętnych nie  zabrakło.
 
TRANSPLANTACJA- JESTEM NA TAK
  Akcję zorganizowała grupa projektowa „Gimnazjaliści- Altruiści" w składzie: Alicja Szymikowska (lider), Patrycja Dawidowska, Daria Drywa, Edyta Kadzorra, Aleksandra Kujawska, Justyna Lange, na co dzień uczennice Publicznego Gimnazjum w Cewicach. Pracę dziewcząt wspierała p. Jolanta Mielewczyk- nauczyciel religii i wychowania do życia w rodzinie.
  Podczas spotkania (4 XI 2010r.) jego uczestnicy mogli wysłuchać wypowiedzi na temat transplantacji przedstawicieli różnych środowisk. Punkt widzenia Kościoła przedstawił ks. Józef Pick- Duszpasterz Służby Zdrowia, kierujący Pelplińskim Centrum Edukacyjnym „Kościół a Transplantologia", powołanym w 2009r. Z kolei od strony medycznej problem przedstawili: p. Małgorzata Cebella Wieczorek- lekarz rodzinny z Cewic oraz p. Tadeusz Zieliński- psycholog SPS ZOZ w Lęborku. Nie zabrakło też głosów osób po przeszczepie, które przyjęły zaproszenie.
  Uczestnicy spotkania mogli też obejrzeć wzruszające przedstawienie napisane i wykonane przez dziewczęta, a także film „Podaruj życie". Na zakończenie spotkania każdy zainteresowany otrzymał oświadczenie woli.
Na spotkanie- oprócz grona pedagogicznego i rodziców uczniów gimnazjum- zaproszeni zostali także: W. Namyślak- poseł na Sejm, dyrektorzy szkół:  G. Piechowiak, M. Pokorski, I. Radomska, I. Mielewczyk, a także przew.  Komisji Oświaty w Gminie Cewice- K. Jałoszyńska, kierownik Posterunku Policji w Cewicach- K. Musiał,   proboszcz parafii w Cewicach- ks. J. Konkol.
 
MALI ARTYŚCI POMAGAJĄ
  W dniach 6 - 7 listopada w Zespole Szkół im. Strażaków Polskich w Nowej Wsi Lęborskiej miała miejsce akcja charytatywna pt. „Mali artyści pomagają" na rzecz podopiecznych miejscowego GOPS-u, zorganizowana grupę „Bezimienni" w składzie: Magdalena Urbanowicz (lider), Sara Kobiela, Roksana Kozioł, Mirosław Urbanowicz z ZSGŻiA oraz Aleksandra Janczak z ZSO nr 2. Celem młodzieży było pokazanie młodszym kolegom, że pomóc potrzebującym można w różny sposób, także kreatywnie spędzając czas.
Inicjatywa „Bezimiennych" składała się z dwóch części. W sobotę - 6 listopada - odbyły się warsztaty plastyczne dla dzieci z Zespołu Szkół (39. uczestników do VI kl. włącznie), podczas których wykonywali prace i kartki o tematyce świątecznej. W trakcie warsztatów, które trwały od 10.00 do 16.00, organizatorzy przewidzieli dla dzieci różnorodne zabawy, a także poczęstunek.
  Z kolei w niedzielę- 7 listopada- przygotowano mini- wernisaż, a także wystawiono na sprzedaż prace uczestników warsztatów , podobnie jak zdjęcia i kartki świąteczne wykonane przez uczniów ZSGŻiA. Ważnym punktem programu była aukcja obrazów pani Iwony Fidor, która oprócz swoich prac przekazała na sprzedaż również biżuterię własnego autorstwa. Ponadto kupić można było ciasta oraz ciepłe i zimne napoje. W trakcie imprezy dzieci i ich rodzice mogli m.in. uczyć się tańca belgijskiego.
  Na zakończenie każdy z uczestników otrzymał dyplom oraz drobne upominki .Nagrodzeni zostali także laureaci- ogłoszonego miesiąc wcześniej- konkursu pt. „Zima", nad którym czuwała p. Agnieszka Rozenkranc- pedagog szkolny, wspierająca od początku inicjatywę wolontariuszy.
Realizacja przedsięwzięcia nie byłaby możliwa bez wsparcia z zewnątrz, którego udzielili m.in.: Włodzimierz Klata- burmistrz Lęborka, Małgorzata Bresler- przewodnicząca Rady Miasta, Ryszard Wittke- wójt NWL, dyrekcja Zespołu Szkół w Nowej Wsi, a także przedstawiciele lęborskich instytucji i różnych branż: Farm Frittes, Cukiernia - Piekarnia B & M Wenta, Orange Lębork, Plus GSM Lębork, Świat Barw, lęborskie kwiaciarnie: Orchidea, Krokus, Stokrotka i Kwiaty, a także indywidualni sponsorzy: p. Janina Kobiela i p. Tadeusz Lis, a także uczniowie ZSGŻiA.
 
ORYGINALNA MODA TO NIE WSZYSTKO...
  Tak brzmiał tytuł kolejnego przedsięwzięcia realizowanego przez uczestników projektu „Aktywni - pozytywni wolontariusze w Stowarzyszeniu EDUQ", współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach PO FIO oraz przez Starostwo Powiatu Lęborskiego, przy partnerskiej współpracy  z ZSGŻiA. Zgodnie z założeniem projektu przedsięwzięcie młodzieży było w całości efektem ich pracy: od złożenia wniosków - poprzez uzyskanie grantów i przygotowanie projektu aż po jego realizację.
  Grupa projektowa „Amigo" podjęła się zadania oryginalnego, ale i niełatwego do zrealizowania. Zorganizowali oni 18 listopada w ZSGŻiA w Lęborku otwartą imprezę- Fashion Day Show. Celem młodzieży było pokazanie rówieśnikom, że liczy się pomysł i kreatywność, a nie kupowanie drogich i często przereklamowanych marek odzieżowych. Całość prac nad projektem koordynowała Agata Groth- lider grupy „Amigo" przy współpracy jej członków.
  Impreza trwała od 17.00 do ok. 19.00, przy czym sam pokaz trwał ok. godziny. Całość prowadził Michał Masny, na co dzień uczeń „rolniczka". Ubrania- w większości używane-prezentowali również uczniowie tej szkoły. Część odzieży wypożyczono z jednego z miejscowych sklepów, oferujących ubrania młodzieżowe. Akcję wsparł także jeden z lęborskich zakładów fryzjerskich, przygotowując fryzury modelek. Na scenie pojawiło się sześć dziewcząt: Karolina Złota, Joanna Hrycyk, Sara Kobiela, Patrycja Kropska, Agnieszka Domaros, Magdalena Urbanowicz) oraz trzech chłopców: Artur Kamiński, Damian Lewnau i Marcin Knajp. Młodzież- jak na amatorów- poradziła sobie świetnie w roli modelek i modelów, chociaż z modelingiem nie mieli dotychczas do czynienia. Odwagi dodawała im żywo reagująca publiczność. Zaprezentowali ok. kilkudziesięciu kreacji. Pokazali się w strojach wieczorowych, codziennych i galowych. Każdemu z tych rodzajów odzieży poświęcona była osobna część.
  W przerwach można było kupić ciasto oraz ciepłe i zimne napoje, z których dochód- podobnie jak za bilety wstępu- przeznaczony był na cele charytatywne- wsparcie Placówki Wielofunkcyjnej nr 1 w Lęborku. Impreza rozpoczęła i zakończyła się występem Patrycji Kropskiej, która wykonała dwie piosenki, jedną z repertuaru Ewy Bem (Jesteś lekiem na całe zło), drugą- Grażyny Łobaszewskiej (Brzydcy), wzbudzając niemały aplauz publiczności.
  Na zakończenie młodzież usłyszała słowa podziękowań od dyr. Szkoły- p. Małgorzaty Bresler, a także p. Iwony Sysik - dyr. Placówki Wielofunkcyjnej nr 1, która wraz z p. Brygidą Polasik- pedagog oraz wychowankami przybyła na pokaz. Pani Iwona Sysik na ręce lidera grupy- Agaty Groth złożyła także dyplom z podziękowaniami od dyrekcji i wychowanków placówki. Na imprezie obecni byli także: p. Ryszard Wenta- Starosta Lęborski oraz Włodzimierz Klata- Burmistrz Lęborka.
Przedsięwzięcie młodzieży wsparli: Zakład fryzjerski „Pola" (fryzury modelek),  „Audioline" (zasponsorował ponad ¾ kosztów wybiegu, nagłośnienia i oświetlenia), „Okay" (wypożyczenie ubrań i podarowanie koszulek na cele charytatywne), a także: Gaja, HRYN- BUD, Hotel Vega, Wama, Pago, Plus Salon oraz indywidualni sponsorzy.
 
Projekt współfinansowany ze środków
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego FIO
oraz przez Starostwo Powiatowe w Lęborku
 
Partner Projektu: ZSGŻiA im. Gryfa Pomorskiego w Lęborku