Aktywni pozytywni - grupy projektowe

 W tym działaniu uczestnicy zrealizowali w społecznościach lokalnych 26 projektów.

Ta część praktyczna projektu rozpoczęła się w październiku, część z projektów zakończyła się tego samego miesiąca, natomiast pozostała część trwała do listopada. Ten etap Projektu, w którym młodzi ludzie zrealizowali swoje pomysły na inicjatywy młodzieżowe, pozwoliła nauczyć się pracy w grupie oraz pracy metodą projektu. Dzięki własnym projektom młodzież zdobywała umiejętności życiowe jak również pomagała innym żyć lepiej i ciekawiej wykorzystywać swój czas wolny. Każda z grup, miała możliwość korzystania z pomocy opiekuna projektu. Opiekunami projektu byli młodzi ludzie mający doświadczenie w realizacji przynajmniej dwóch projektów młodzieżowych oraz dorośli opiekunowie, którzy wcześniej realizowali projekty. Możliwość działania w charakterze coacha pozwoliła im na rozwój szeregu kompetencji
społecznych i indywidualnych Zrealizowane projekty dotyczyły działań kulturalnych, społecznych, edukacyjnych i innych. Odbiorcami realizowanych przedsięwzięć była młodzież, osoby starsze oraz członkowie lokalnych społeczności.
Grupy projektowe wyznaczyły Lidera, który nadzorował realizację ich projektu. Z każdym Liderem zostało podpisane porozumienie woluntarystyczne. W ramach projektu każda grupa młodzieżowa ubiegała się o grant w wysokości do 500zł.
Realizacja projektów młodzieżowych przebiegała według określonych zasad, zawartych w Regulaminie uczestnictwa. W efekcie powstało 26 projektów, dziewięć pierwszych projektów zostało sfinansowanych ze środków powiatu lęborskiego:
 
Grupa: Młodzi dziennikarze
Nazwa projektu: GIM-NEWS
- Warsztaty dziennikarskie oraz druk gazetki „Gim-News”. Projekt skierowany do uczniów Gimnazjum w Cewicach, którego celem było zintegrowanie uczniów oraz promocja szkoły na terenie gminy i powiatu, a także rozwój kompetencji uczniów z zakresu komunikacji. Grupa dziennikarzy zachęciła młodych ludzi do udziału w warsztatach, na które zaprosiła p. Agnieszkę Ceronię–dziennikarkę Głosu Pomorza, która przekazała wiele cennych informacji. Następnym etapem było zebranie
materiałów informacyjnych i przygotowanie ich do druku. W rezultacie powstała gazetka, zawierająca wiele informacji na temat szkoły, realizowanych projektów, sukcesów sportowych uczniów. Na łamach pisma opublikowano również twórczość poetycką i prozatorską uczniów. Na zakończenie projektu powstało 200 egzemplarzy pisma, a grupa udała się na wycieczkę do Październik /redakcji „Głosu Pomorza” w Słupsku.
 
Listopad 2012r.
Grupa: Active People
Nazwa projektu: Otwórz się na innych - koncert charytatywny, z którego dochód został przeznaczony dla Fundacji Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej z Warszawy. Podczas koncertu odbyły się występy wokalne i taneczne, które miały zaprezentować talenty młodych ludzi powiatu lęborskiego. Na koncert przybyło ponad 60 osób. Nad bezpieczeństwem czuwali ochroniarze z firmy Jantar, oraz Ochotnicza Służba
Ratownicza z Lęborka.
Koncert odbył się 28.11.12r. w auli Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku
Grupa: Gimnazjum Cewice
Nazwa projektu: Kształcenie obywatelskie -biuletyn - Przygotowanie , wydruk i rozpowszechnienie biuletynu pt.: „Kształcenie obywatelskie”. Grupa opracowała materiały dotyczące pojęć związanych z narodem, społeczeństwem, państwem, przedstawiła system i zadania władzy w Polsce, zadania i rolę samorządu terytorialnego oraz zagadnienia związane z gospodarką rynkową, rolą pieniądza, systemu bankowego, podatków, a także zwróciła uwagę na problem bezrobocia.
Opracowany materiał został wydany w postaci biuletynu w ilości 200 sztuk i rozpowszechniony wśród młodych ludzi, a także przekazany do biblioteki szkolnej, Urzędu Gminy w Cewicach oraz znalazł się w miejscach ogólno dostępnych dla społeczności np. ośrodku zdrowia.
 
Grupa: 66 Artystyczna Drużyna
Starszoharcerska „Erato”
Nazwa projektu: Uświadamianie potrzeby i nauczanie pierwszej pomocy przedmedycznej wśród młodzieży - Warsztaty z udzielania I pomocy przedmedycznej dla młodzieży. Projekt polegał na wykładach i teorii dotyczącej Pierwszej Pomocy jak działać?, kiedy?, czego unikać, a o czym pamiętać. Zajęcia odbyły się przy Zespole Szkół w Wicku dnia 21listopada 2012r.. Kolejnym etapem był bieg terenowy punktami na których odbywały się realistyczne symulacje różnych przypadków medycznych dnia 23.11.12r.. Młodzież nauczyła się jak postępować podczas różnych zdarzeń, zakładała opatrunki, usztywniała złamania, zabezpieczała poszkodowanych. Na zakończenie zajęć każdy uczestnik wziął udział w teście o wiedzy ogólnej z pierwszej pomocy, zapożyczony z Harcerskiej Szkoły Ratownictwa, ok. 90% osób uzyskało wynik pozytywny. Każdy uczestnik otrzymał ulotkę z ogólnymi zasadami „PP”.
 
Grupa: Dyskusyjny Klub Filmowy
Nazwa projektu: Świat filmu
- Powołano do życia DKF- Dyskusyjny Klub Filmowy, w ramach którego uczniowie Gimnazjum nr 1 w Lęborku mieli możliwość obejrzenia wielu ciekawych filmów polskich i zagranicznych zarówno wysokobudżetowych jak również tzw. kina niezależnego. Członkowie DKF założyli grupę dyskusyjną na facebooku, gdzie na bieżąco pojawiają się informacje dotyczące spotkań i recenzje filmowe. Grupa przygotowała i przeprowadziła konkurs filmowy w Gimnazjum nr 1 – konkurs dotyczył historii kina jego początków, pierwszych projekcji, aż po kino współczesne. W ramach projektu, dwa razy w miesiącu organizowane są seanse i maratony filmowe dla uczniów
 
Gimnazjum nr 1 w Lęborku.
Grupa: Fun and Learning
Nazwa projektu: Wesołe i Bezpieczne Halloween - Zabawa Halloween dla dzieci ze świetlicy wiejskiej w Lędziechowie, połączona z nauką o prawidłowym zachowaniu się podczas niebezpiecznych sytuacji. Zabawa odbyła się dnia 10.11.12r., udział w niej wzięło 25 dzieci oraz 5 osób dorosłych, które przybyły wraz ze swoimi pociechami. Na początku spotkania został poruszony temat bezpieczeństwa na drodze oraz prawidłowego zachowania się podczas zaczepek obcych ludzi. Dla dzieci przewidziane były również różne zabawy, plastyczne, turniej ping-ponga, kalambury oraz zabawa przy muzyce i poczęstunek. Każde dziecko otrzymało odblaskowy breloczek.
 
Grupa: Leśni kreatorzy
Nazwa projektu: „W barwach jesieni”
- Warsztaty plastyczne dla Świetlicy Środowiskowo- Wychowawczej „Przyjaciół Dzieci”, działającej przy Zespole Szkół w Leśnicach. Celem projektu była integracja dzieci poprzez zagospodarowanie im czasu wolnego, zapobieganie agresji i przemocy w
szkole. Warsztaty prowadziła Pani Barbara Drożdżal (nauczyciel plastyki). Dzieci pracując na bardzo dobrym i profesjonalnym materiale plastycznym miały okazję poznania i zastosowania nowych technik plastycznych. Jesienna tematyka, wyjątkowo ciepłe barwy dawały możliwość wyrażenia swoich uczuć i nastrojów. Dzieci odkrywały własny wyraz artystyczny pejzażu jesiennego. Podsumowaniem warsztatów plastycznych była wystawa prac uczestników. Warsztaty odbywały się od 28.1012r. do 21.11.12r.
 
Grupa: Harcerski Klub Ratowniczy Lębork
Nazwa projektu: Propagowanie Zasad Pierwszej
Pomocy Przedmedycznej, zakup sprzętu pozoracyjnego w tym przypadku walizki pozoracyjnej - Warsztaty z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej; warsztaty zrealizowane zostały w Gimnazjum nr 2 w Lęborku, oraz Katolickim Gimnazjum im. ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego do realizacji których niezbędny był zakup walizki pozoracyjnej. Warsztaty odbyły się w dniach 13.11.12r. Celem warsztatów było uświadomienie potrzeby i propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy jak największej ilości odbiorców. W zajęciach udział wzięło ok. 85 osób.
 
Grupa: Active People
Nazwa projektu: Aktywna szkoła, aktywna młodzież
- Zajęcia aerobicu –tanecznego oraz warsztaty taneczne; w ramach projektu w Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku, powstało koło taneczne, które raz w tygodniu prowadzi aerobic oraz zajęcia taneczne. Na warsztatach uczestnicy uczą się podstawowych kroków salsy, samby i walca angielskiego. Zajęcia trwają 1,5 godziny. Odbiorcami jest 25 osób, które oprócz zajęć ma możliwość wzmacniania mięśni za pomocą specjalnego sprzętu. Do grupy tej ciągle dołączają nowe osoby.
Grupa: Gimnazjaliści Zespołu Szkół w Cewicach Nazwa projektu: Pamiętaj o drugim śniadaniu - Najważniejszym celem projektu było uświadomienie młodym ludziom jak ważne jest prowadzenie zdrowego trybu życia oraz prawidłowe odżywianie się w tym celu przygotowano materiały informacyjne (gazetki, plakaty) na temat zdrowego odżywiania, które zostały rozwieszone w Zespole Szkół w Cewicach oraz zaproszono dietetyka, który prowadził prelekcje w klasach gimnazjalnych. Kolejnym etapem projektu było przygotowanie przez młodzież drugiego śniadania dla uczniów. Podczas przerwy każdy uczeń otrzymał drugie śniadanie i dzięki uprzejmości sponsora takżegorącą herbatę. Projekt zakończył się spotkaniem podsumowującym.
 
Grupa: Gminne Centrum Wolontariatu w Wicku
Nazwa projektu: Dzień Wolontariusza
- Celem projektu była integracja wolontariuszy oraz nagrodzenie ich za bezpłatną pracę i poświęcony czas. W ramach projektu odbyła się Gala Wolontariatu w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu, dnia 5 grudnia, na którą przybyło ok 100 wolontariuszy z powiatu
lęborskiego. Podczas tej uroczystości zaprezentowano różne Kluby Wolontariuszy i ukazano ich działania. Na koniec Gali zagrał zespół „Na ostatnią chwilę”.
 
Grupa: UKS Ekoludek
Nazwa projektu: Rozwój talentów tenisowych
- W ramach projektu przygotowano i przeprowadzono Mistrzostwa Szkoły oraz Mistrzostwa Gminy w tenisie stołowym chłopców i dziewcząt. Najlepsi zawodnicy wystartowali w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Lęborku w dniu 19.11.2012r. Mistrzostwa Szkoły odbywały się w kilku terminach i cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników. Szczególny nacisk położono na zasady fair play wśród zawodników jak i też kibiców. Kilkunastogodzinne rozgrywki sędziowano w formie wolontariatu.
 
Grupa: Pasjonaci
Nazwa projektu: Mam pasję III edycja
- Festiwal; dnia 25 października 2012 r.- odbył się po raz trzeci Festiwal „Mam pasję!”. W sali kinowej LCK „Fregata” młodzi ludzie mieli okazję zaprezentować swoje talenty. Przed widownią, liczącą ponad 120 osób, zaprezentowali swoje umiejętności
zarówno indywidualni wykonawcy, jak i zespoły. Tym razem scenę zdominował taniec i śpiew. Wykonawcy dostarczyli publiczności wielu pozytywnych emocji. Komisja konkursowa w składzie: Teresa Szczepańska- dyrektor MDK Lębork (przewodnicząca jury), Małgorzata Mielewczyk- dziennikarz „Expressu lęborskiego” oraz Magdalena Pipka- przedstawiciel Stowarzyszenia EDUQ obejrzała i oceniła 25 występów oraz przyznała trzy nagrody. W tym roku 1. miejsce zajęła Natalia Kubica (taniec), 2. miejsce- Oliwia Stromska (występ wokalny), a 3. miejsce Paulina Puzdrowska (również wokal). Zwyciężczyni pierwszego miejsca w nagrodę otrzymała możliwość nagrania profesjonalnego filmu, prezentującego jej pasję, a wszyscy laureaci festiwalu dostali statuetki symbolizujące znaną z facebook.com tzw. łapkę (wykonane przez podopiecznych Środowiskowego
 
Domu Samopomocy) oraz nagrody rzeczowe.
Grupa: Pozytywni Kreatywni
Nazwa projektu: Dzień Seniora w Darżewie - W ramach projektu dzieci ze Świetlicy Środowiskowo- Wychowawczej działającej przy Zespole Szkół w Leśnicach wraz z wolontariuszami zorganizowali dnia 18.11.12r. w świetlicy w Darżewie uroczystość, na którą zaproszono Seniorów z okolicznych miejscowości. Młodzież przygotowała program artystyczny i ręcznie malowane na drzewie obrazki, a wraz z paniami z Koła Gospodyń przygotowywała poczęstunek. Młodzi ludzie dzięki ich doświadczeniu mogli poznać ciekawe receptury różnorodnych potraw i ciast. Była to wspaniała integracja międzypokoleniowa młodzieży ze środowiskiem lokalnym. Seniorzy licznie przybyli na wspólne biesiadowanie. Była to okazja do wysłuchania bardzo starych historii o Darżewie, trudnych czasach powojennych, ale również dostrzeżenia przez młodych ludzi jak bardzo pamięć o ludziach starszych jest potrzebna i jak bardzo są nam za to wdzięczni.
 
Grupa: Szkolny Klub Wolontariusza w Łebieniu
Nazwa projektu: Podaj łapę
- Projekt był adresowany do uczniów Zespołu Szkół w Łebieniu, jego celem było nauczenie dzieci i młodzieży humanitarnego traktowania zwierząt; Grupa zorganizowała pokaz multimedialny na temat właściwego traktowania zwierząt oraz przeprowadziła debatę z uczniami na ten temat. Najważniejszym punktem było zorganizowanie spotkania z przedstawicielem schroniska dla zwierząt w Małoszycach, skąd uczniowie dowiedzieli się jak opiekować się zwierzętami oraz o sytuacji zwierząt w
schronisku. Kolejnym etapem projektu była organizacja akcji charytatywnej przeprowadzonej w formie sprzedaży ciast, które upiekli wolontariusze. Z pozyskanych funduszy z akcji zakupiono karmę dla zwierząt w schronisku w Małoszycach. Na zakończenie projektu wolontariusze przygotowali i rozpowszechnili wśród uczniów, ulotkę na temat zasad właściwego traktowania zwierząt.
 
Grupa: Harcerski Klub Ratowniczy
Nazwa projektu: Propagowanie Zasad Pierwszej
Pomocy Przedmedycznej, zakup sprzętu pozoracyjnego w tym przypadku fantoma BLS/AED - Warsztaty z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej; warsztaty zrealizowane zostały w Gimnazjum nr 2 w Lęborku oraz Katolickim Gimnazjum
im. ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego do realizacji których niezbędny był zakup fantoma, na którym uczono młodzież udzielania pierwszej pomocy. Warsztaty odbyły się w dniach 13.11.12r. Celem warsztatów było uświadomienie potrzeby i propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy jak największej ilości odbiorców. W zajęciach udział wzięło ok. 85 osób.
 
Grupa: Organizatorzy imprezy Wrzeście
Nazwa projektu: Zabawa Andrzejkowa
- Zabawa dla dzieci z sołectwa Wrzeście odbyła się dnia 16.11.12r. na świetlicy wiejskiej we Wrześciu. Celem tego przedsięwzięcia było zintegrowanie społeczności lokalnej sołectwa. Na zorganizowaną zabawę przybyło ponad 40 osób, podczas niej nie zabrakło konkursów, wróżb i drobnych upominków, którymi obdarowano każde przybyłe dziecko. Każdy z uczestników mógł liczyć na drobny poczęstunek.
 
Grupa: Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku
Nazwa projektu: Integracja Klubów Wolontariuszy
- Spotkanie integracyjne wolontariuszy z terenu Gminy Wicko, odbyło się 6.11.12r. o godz. 13:00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Wicku. Celem projektu była integracja wolontariuszy. Podczas spotkania uczestnicy dzielili się swoimi doświadczeniami oraz pomysłami na rozwój wolontariatu. Dzięki temu nawiązanych zostało wiele nowych kontaktów i zainicjowanych pomysłów na wspólne działania. Na spotkanie przybyły 32 osoby.
 
Grupa: Animatorzy czasu wolnego
Nazwa projektu: Dziecięca wioska fantazji
- Warsztaty plastyczne dla dzieci; celem projektu było rozwijanie twórczości artystycznej dzieci, uwrażliwianie ich na piękno oraz integracja poprzez zabawę. Warsztaty połączone z poczęstunkiem, odbyły się w terminie 10- 16.11.12r. w świetlicy wiejskiej we Wrześciu. Podczas zajęć dzieci uczyły się skręcać balony, malować twarze oraz wykonywać dekoracje. Za swoją kreatywność zostały nagrodzone. W warsztatach uczestniczyło ok. 40 osób.
 
Grupa: 66 Artystyczna Drużyna Starszoharcerska „Erato”
Nazwa projektu: Umiejętność posługiwania się mapą
w erze GPSu
- Celem projektu było nauczenie młodych ludzi poprawnego posługiwania się mapą, ze sprawdzeniem ich umiejętności w praktyce oraz zainteresowanie ich turystyką pieszą i biegami na orientację. Pierwsze warsztaty dotyczące orientowania mapy w terenie oraz wyznaczania azymutów odbyły się dnia 25.10.12r. przy Zespole Szkół w Wicku. Kolejnym etapem projektu była wycieczka 05.11.12r. nad jezioro Czarne, gdzie młodzi ludzie w praktyce wykorzystywali zdobytą wiedzę. Drugie warsztaty dotyczyły określania stron świata bez pomocy kompasu i busoli oraz podstawowych znaków topograficznych, zajęcia te odbyły się dnia 20.11.12r. W warsztatach wzięło udział ok.30 osób.
 
Grupa: 66 Artystyczna Drużyna
Starszoharcerska „Erato”
Nazwa projektu: Warsztaty Pierwszej Pomocy w
środowisku harcerskim
- Pięciogodzinne warsztaty ratownicze, odbyły się dnia 19.11.12r. przy Zespole Szkół w Wicku. Grupa przygotowała prezentacje multimedialną dotyczącą zagrożeń, kar i konsekwencji wynikających z niepodejmowania działań ratowniczych oraz ukazującą jak tę pomoc udzielić. W zajęciach wzięło udział 25 osób z 64 Drużyny Harcerskiej Czarne Stopy. Młodzież miała okazję poznać konsekwencje obojętności oraz jak jej przeciwdziałać, a także miała możliwość sprawdzenia swoich umiejętności, dzięki fantomowi oraz walizce pozoracyjnej, którą grupa zakupiła z poprzednich projektów. Całe warsztaty podsumowało rozdanie drobnych upominków dla uczestników oraz nagrodzenie najbardziej aktywnych osób.
 
Grupa: Uczniowie Zespołu Szkół w Cewicach
Nazwa projektu: Stop używkom - Żyj zdrowo,
kolorowo i sportowo!
- Prelekcje na temat szkodliwości palenia papierosów i sięgania po inne używki dla uczniów Zespołu Szkół w Cewicach. Celem projektu było pokazanie młodym ludziom alternatywnych sposobów na spędzanie czasu wolnego -szczególnie podczas przerw lekcyjnych oraz zwiększenie ich świadomości na temat szkodliwych używek. W ramach projektu grupa przeprowadziła w szkole konkurs plastyczny pod tytułem „Stop Używkom” oraz zorganizowała w dniach 16 i 19.11.12r. mecze sportowej w Cewicach. Zwycięzców konkursu i meczów nagrodzono drobnymi upominkami.
 
Grupa: Gimnazjum Cewice
Nazwa projektu: Święto Odzyskania Niepodległości -
świętem wszystkich Polaków
- Przedstawienie teatralne związane z e świętem Odzyskania Niepodległości. Celem projektu było uświadamianie roli i znaczenia historii w kształtowaniu postaw patriotycznych oraz uświadamianie na czym polega współczesny patriotyzm. Grupa przygotowała scenariusz spektaklu oraz występy wokalne. Na przedstawienie zaproszeni zostali Radni, Wójt Gminy Cewice, przedstawiciele nadleśnictwa, policji, księża oraz młodzi ludzie zamieszkujący gminę Cewice. Dnia 9.11.12r. grupa dwukrotnie zaprezentowała spektakl w godzinach południowych dla dzieci w Szkole Podstawowej w Cewicach i o godz. 17:00 dla przybyłych gości. Po spektaklu odbył się poczęstunek. Odbiorcami projektu było ponad 300 osób.
 
Grupa: Gimnazjalista altruista
Nazwa projektu: Transplantacja – jestem na tak!
- Wykłady dotyczące transplantacji odbyły się dnia 28.11.12r. o godzinie 12:00 w Zespole Szkół w Cewicach. Zaproszony psycholog, ksiądz oraz kobieta, która przeszła przeszczep wygłosili prelekcję objętą programem spotkania. W sposób wnikliwy i interesujący przybliżyli temat transplantacji w naszym kraju i jej znaczenie, psycholog od strony psychologicznej, a ksiądz od strony duchowej. Szczególnie obrazowo i dobitnie zagadnienie przedstawił psycholog Tadeusz Zieliński. Spotkanie poprzedził krótki spektakl teatralny w wykonaniu grupy, a następnie odbyła się projekcja filmu edukacyjnego pod tytułem „Podarowane życie.” Końcowym aktem spotkania była możliwość pobrania przez uczestników- oświadczenia woli. Na wykład ten przybyło ok. 300 osób w tym 40 osób dorosłych.
 
Grupa: Młodzi poszukujący
Nazwa projektu: Muzea związane z życiem i
twórczością pisarzy i poetów polskich
- Warsztaty związane z twórczością pisarzy i poetów polskich , w wyniku których grupa przygotowała albumy oraz organizacja wieczornicy dla mieszkańców Cewic.
 
W ramach projektu powstały plakaty informujące o organizacji wieczornicy, które młodzi ludzie rozwiesili w Urzędzie Gminy w Cewicach, Gminnym Centrum Kultury, Nadleśnictwie, GOPS oraz Bibliotece Publicznej. 15.11.12r. odbyła się wieczornica, na którą złożyły się prelekcje na temat pisarzy polskich i poświęconych im muzeach, prezentacja albumów oraz montaż słowno-muzyczny. Na to przedsięwzięcie przybyło ponad 100 osób w tym Wójt Gminy Cewice oraz Dyrektor Szkoły w Cewicach.
 
Do maksimum została uproszczona formuła rozliczania projektów. Wszystkie grupy brały faktury na Stowarzyszenie EDUQ, co uprościło sytuację zwłaszcza grupom nieformalnym młodzieży. Po realizacji projektów, grupy złożyły sprawozdanie na przygotowanym przez nas formularzu i wraz z oryginałami faktur dostarczyły go do biura Stowarzyszenia. Chcieliśmy, by wszystkie etapy projektu były jak najbardziej podobne do normalnego cyklu projektowego, tak by uczestnicy mogli się przekonać, że mogą realizować też większe projekty. Grupy także podczas realizacji projektów mogły korzystać z nieodpłatnych konsultacji. Ośmiu uczestników wyraziło potrzebę takich konsultacji przystępując do sprawozdawczości z realizacji swoich projektów.