Warsztaty z pisania i zarządzania projektem.

 Stowarzyszenie EDUQ realizuje projekt pt.: „Aktywni-Pozytywni”, współfinansowany ze środków powiatu lęborskiego, Gminy Wicko oraz Gminy Cewice. Projekt skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, które zajmują się pracą z młodzieżą. Beneficjentami projektu są także kluby wolontariusza działające przy szkołach oraz organizacjach (tzn. takich, które działają na rzecz młodych ludzi i w ramach których działają młodzi ludzie). Celem projektu jest aktywizacja młodzieży w wieku 13-24 lat z powiatu lęborskiego poprzez warsztaty z pisania i zarządzania projektami oraz realizację inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej.

W ramach „Aktywni - Pozytywni” planowany jest konkurs grantowy na najlepszy projekt  młodzieżowy. Integralnym elementem jest kompleksowe wsparcie grup młodzieży na każdym etapie konkursu: przed złożeniem wniosku, w czasie realizacji i po wykonaniu zadania. Najlepsze z projektów zostaną nagrodzone podczas uroczystej Gali Inicjatyw.