Warsztaty z udzielania pierwszej pomocy

 Aby zrealizować ten projekt o uświadamianiu i samym  udzielaniu  pierwszej pomocy młodzież podzieliła swoje działania na kilka etapów. Podczas pierwszego z nich, czyli spotkania integracyjnego podzielono uczestników według wieku. Podział wiekowy ułatwił wszystkim pracę. Prowadzący zajęcia łatwiej panowali nad grupą, a uczestnicy wśród rówieśników czuli się pewniej. Kolejny etap polegał na wykładach i teorii dotyczącej Pierwszej Pomocy jak działać?, kiedy?, czego unikać, a o czym pamiętać. Żeby uniknąć nieporozumień i dziur w pamięci wszyscy uczestnicy otrzymali od nas na pamiątkę ulotkę z ogólnymi zasadami „PP”.  Przy następnym spotkaniu przystąpiono do działania, każdy z uczestników z osobna mógł namacalnie sprawdzić  co to znaczy założyć i nosić opatrunek. Bandażowano, usztywniano, zabezpieczano tak długo, aż wszyscy się nauczyli. Kolejnym etapem był bieg terenowy punktami na których odbywały się realistyczne symulacje różnych przypadków medycznych. Na samym końcu, aby podsumować działanie przeprowadzono test o wiedzy ogólnej z „PP” zapożyczony z Harcerskiej Szkoły Ratownictwa, ku naszemu zdziwieniu ok. 90% osób uzyskało wynik pozytywny co wydaje  się potwierdzeniem osiągniętego sukcesu. 

Warsztaty z udzielania pierwszej pomocy grafika
Warsztaty z udzielania pierwszej pomocy grafika