Wyniki Oceny Wniosków Aktywni - Pozytywni

WSZYSTKIE WNIOSKI KTÓRE ZOSTAŁY ZAAKCEPTOWANE WYMAGAJĄ KONSULTACJI ORAZ POPRAWEK. W ZWIĄZKU Z TYM PROSZĘ O WSTRZYMANIE SIĘ Z ICH REALIZACJĄ DO DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2012 R.

W PONIEDZIAŁEK (22 PAŹDZIERNIKA) PROSZĘ SIĘ KONTAKTOWAĆ W SPRAWIE POPRAWEK I KONSULTACJI OSOBIŚCIE W BIURZE STOWARZYSZENIA UL. KRZYWOSTEGO 1 POK. 115 LUB TELEFONICZNIE POD NR 694242952