Warsztaty z pisania i zarządzania projektami

 W związku z realizacją projektu „Aktywni-Pozytywni” zapraszamy na warsztaty z pisania i zarządzania projektem, które odbędą się 10 kwietnia 2013r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Wicku, w godzinach od 13:00-17:00.

Stowarzyszenie EDUQ realizuje projekt pt.: „Aktywni-Pozytywni”,współfinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Lęborku, Gminy Miasta Lęborka,Gminy Wicko, Gminy Cewice, Gminy Nowa Wieś Lęborska oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, które zajmują się pracą z młodzieżą. Beneficjentami projektu są także kluby wolontariusza działające przy szkołach oraz organizacjach (tzn. takich, które działają na rzecz młodych ludzi i w ramach których działają młodzi ludzie).

Celem projektu jest aktywizacja młodzieży w wieku 13-24 lat z powiatu lęborskiego poprzez warsztaty z pisania i zarządzania projektami oraz realizację inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej.

W ramach „Aktywni - Pozytywni” planowany jest konkurs grantowy na najlepszy projekt  młodzieżowy. Integralnym elementem jest kompleksowe wsparcie grup młodzieży na każdym etapie konkursu: przed złożeniem wniosku, w czasie realizacji i po wykonaniu zadania.