Wytyczne do rozliczenia grantu

 Poniżej znajduje się załączony wykaz wytycznych do rozliczenia granu, który został przyznany grupom młodzieżowym/ organizacjom pozarządowym działających z młodzieżą/ samorządów uczniowskich.