Life skills

 Trening umiejętności społecznych

Jedną z inicjatyw członków  Stowarzyszenia  było przystąpienie do programu Polskiej Fundacji dzieci i Młodzieży pt. „Trening umiejętności społecznych”, realizowanego przez International Youth Foundation. Program rozpoczął się we wrześniu 2007 r., a skończył się w czerwcu 2009 r.
 
Celem programu było rozwinięcie wśród młodzieży umiejętności, które w dalszej perspektywie zwiększą możliwości znalezienia miejsca na rynku pracy, a także wpłyną pozytywnie na jakość życia osobistego.
 
Powstały dwie grupy warsztatowe, skupiające razem 40 młodych ludzi- uczniów ZSGŻiA. Projekt składał się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.
 
Pierwsza część obejmowała cykl 33. lekcji, podczas których uczniowie szkoleni są w trzech obszarach Umiejętności Życiowych (Life Skills), takich jak:
►rozwój osobisty, rozumiany jako umiejętność adekwatnej oceny własnych zasobów, stawiania celów, umiejętności przywódczych;
►rozwiązywanie problemów, rozumiane jako umiejętności komunikacyjne, budowanie porozumienia, zarządzanie konfliktem;
►rozwój umiejętności pracowniczych, rozumiany jako umiejętność pracy w grupie, etyka pracy, zdolność oceny i podejmowania ryzyka, zarządzania projektem, czasem i finansami.
   Druga część  obejmowała realizację projektów młodzieżowych, stworzonych przez uczniów w trakcie trwania programu, by także w praktyce mogli nauczyć się pracy w grupie oraz pracy metodą projektową.