Nie daj się nabić w butelkę 2009

„Nie daj się nabić w butelkę” - program profilaktyki antyalkoholowej w powiecie lęborskim

Organ zlecający: Samorząd Województwa Pomorskiego w ramach zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. 
 
Partnerzy projektu: Urząd Miasta Lębork, Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu im. Gryfa Pomorskiego w Lęborku, Urząd Gminy w Cewicach, Urząd Gminy w Wicku, Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej oraz Urząd Miasta w Łebie. 
 
Program profilaktyczny „Nie daj się nabić w butelkę” był odpowiedzią na realne problemy i zagrożenia związane z nadużywaniem alkoholu przez młodzież, która funkcjonuje w środowisku rodzinnym i rówieśniczym oraz jest zachęcana przez media wciąż nowymi reklamami zachęcającymi do picia. 
►Celem projektu było uświadomienie oraz ograniczenie postaw i zachowań ryzykownych wśród młodzieży poprzez system działań zapobiegawczo- ochronnych oraz system działań twórczych.  
 
Beneficjentami projektu były klasy trzecie gimnazjów powiatu lęborskiego, wybrane na podstawie ankiet przeprowadzonych jeszcze pod koniec roku szkolnego (2008/2009). 
 
W ramach realizacji programu odbyły się: