Nie daj się nabić w butelkę 2010

Projekt „Nie daj się nabić w butelkę- program profilaktyki antyalkoholowej w powiecie lęborskim" miał na celu uświadomienie oraz ograniczenie postaw i zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym powiatu lęborskiego, poprzez system działań zapobiegawczo-ochronnych oraz system działań twórczych. Realizowany był od lipca do 30 listopada 2010r.
 
Beneficjentami projektu były dzieci i młodzież uczęszczająca do świetlic środowiskowych na terenie powiatu lęborskiego. W ramach projektu odbyły się zajęcia warsztatowe oraz konkursy plastyczne o tematyce antyalkoholowej,  wyjazdy na basen oraz przedstawienie profilaktyczne.
 
Partnerami projektu byli:
Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej, który sfinansował wyjazd integracyjny dla uczestników projektu oraz materiały niezbędne do przeprowadzenia warsztatów profilaktycznych
Urząd Gminy w Cewicach, który sfinansował materiały na warsztaty dla świetlic środowiskowych  w Maszewie i Łebuni.
Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej, którego dyrektor użyczył salę na próby zespołu teatralnego oraz na realizację przedstawienia teatralnego,
Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu im. Gryfa Pomorskiego w Lęborku, którego dyrekcja użyczyła pomieszczenie na biuro projektu.
 
Zasadniczą część projektu stanowiły warsztaty profilaktyczne, które prowadzone były przez specjalistę ds. uzależnień – autora programu profilaktycznego od września do listopada 2010 r. w dziewięciu świetlicach środowiskowych na terenie powiatu lęborskiego. Wzięli w nich udział wszyscy podopieczni świetlic- łącznie 130 osób. Warsztaty odbyły się w świetlicach w: Garczegorzu, Tawęcinie, Łebieniu, Nowej Wsi Lęborskiej, Redkowicach, Maszewie, Małoszycach, Łebuni i Leśnicach.
 
Program pofilaktyczny „Nie daj się nabić w butelkę” podzielony był na trzy bloki tematyczne:
1. Warsztat zajęć „Kształtowanie poczucia własnej wartości” (krytyczne i trzeźwe postrzeganie reklam promujących picie piwa).
2. Warsztat zajęć psychoedukacyjnych „Mity i prawdy o alkoholu” (skutki spożywania alkoholu dla organizmu; czy piwo to alkohol?).
3. Warsztat rozwijania umiejętności społecznych, radzenia sobie z presją ze strony grupy rówieśniczej, nauka asertywności (trening mądrego odmawiania, potrafię powiedzieć NIE; dziękuję nie pije).
 
W trakcie warsztatów dzieci i młodzież otrzymała gadżety i słodki poczęstunek. W czasie trwania zajęć odbył się konkurs na reklamę antyalkoholową, a wyłonieni zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody.
 
W ramach projektu zostały zorganizowane dla uczestników trzy wyjazdy na Pływalnię Miejską „RAFA” w Lęborku. Na zakończenie projektu młodzież obejrzała przedstawienie profilaktyczne o tematyce antyalkoholowej, w którym wystąpiła młodzież ZSGŻiA im. Gryfa Pomorskiego (członkowie grupy teatralnej) Przedstawienie zostało zaprezentowane (odbiorcom projektu) dzieciom i młodzieży ze świetlic środowiskowo-wychowawczych powiatu lęborskiego 26 listopada 2010 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej.
 

Projekt współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego oraz gminy Nowa Wieś Lęborska i Cewice.