Oferta Centrum Organizacji Pozarządowych 2020

 Stowarzyszenie EDUQ otrzymało dofinansowanie z Gminy Miasto Lębork oraz Powiatu Lęborskiego  na prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych w Lęborku

 

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z terenu Lęborka oraz powiatu lęborskiego do korzystania w Centrum Organizacji Pozarządowych z BEZPŁATNEGO, profesjonalnego wsparcia.

Biuro Centrum Organizacji Pozarządowych w Lęborku

ul. Krzywoustego 1 (pokój 135), 84-300 Lębork

tel. 728 945 959

biuro@eduqlebork.pl

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 14:00.

OFERTA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I GRUP NIEFORMALNYCH

  • INKUBATOR m.in. wsparcie techniczne: sprzęt biurowy, materiały biurowe, materiały merytoryczne.
  • SZKOLENIA m.in. współpraca z samorządem, księgowość w organizacjach pozarządowych, budowanie zespołu, partnerstwa, projektowe itd.

PORADNICTWO FORMALNO-PRAWNE

Poradnictwo formalno-prawne dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego
oraz grup nieformalnych. Zakres doradztwa to m.in.:

  • tworzenia organizacji (procedury, statut), rejestracji,
  • pozyskiwania i rozliczania dotacji,
  • obowiązki formalno-prawne organizacji pozarządowych,
  • współpraca z samorządem,
  • nadzór i kontrola nad NGO,
  • współpraca z wolontariuszami,
  • konsultowanie wniosków.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z doradztwa formalno-prawnego prosimy o kontakt pod nr tel.694 242 952

DORADZTWO FORMALNO-PRAWNE JEST BEZPŁATNE